Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 16-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  16-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.02.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 26/70  B23K 26/12   
(54)  Názov  Modulárny prípravok na vedenie ochrannej atmosféry pri laserovom zváraní kútových zvarov 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bárta Jozef, Ing., PhD.; Jiráskova 24, 917 02 Trnava 2; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 16-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 16-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 28.02.2020 Typ Doručené
1a Opis 28.02.2020 Typ Doručené
1b Patentové nároky 28.02.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 28.02.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 28.02.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 28.02.2020 Typ Doručené
1f Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 28.02.2020 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 28.02.2020 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 02.03.2020 Typ Doručené
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 10.03.2020 Typ Doručené
4a Sprievodný list 10.03.2020 Typ Doručené
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.03.2020 Typ Platba
6 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 13.03.2020 Typ Platba
7 záznam o vykonaní predbežného prieskum 18.03.2020 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie PP 01.06.2021 Typ Interné listy
PP 16-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku