Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 16-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  16-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.02.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F03D 1/00   
(54)  Názov  Exergické čerpadlo 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cudziš František; Morušová 523, 031 04 Liptovský Mikuláš; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Cudziš František; Morušová 523, 031 04 Liptovský Mikuláš; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 16-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 16-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 14.02.2019 Typ Doručené
1a Opis 14.02.2019 Typ Doručené
1b Patentové nároky 14.02.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 14.02.2019 Typ Doručené
1d Anotácia 14.02.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 14.02.2019 Typ Doručené
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 20.02.2019 Typ Platba
4 správa o predbežnom prieskume - vecné chyby 29.03.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 03.06.2019 Typ Doručené
6 správa o predbežnom prieskume - vecné chyby 11.06.2019 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 19.08.2019 Typ Doručené
8 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 13.09.2019 Typ Odoslané
9 správa o predbežnom prieskume - vecné chyby 09.01.2020 Typ Odoslané
10 záznam o vykonaní predbežného prieskum 07.04.2020 Typ Interné listy
12 rozhodnutie o zamietnutí - § 40 ods. 4 11.05.2020 Typ Odoslané
PP 16-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku