Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 159-2019
(11)  Patent Number  289042 
(21)  Application Number  159-2019 
(22)  Application Date  20.12.2019 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  08.02.2023 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  23.06.2021 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  17.01.2023 
(51)  International Patent Classification  A62C 37/50  G01N 31/12   
(54)  Title  Zariadenie na meranie závislosti hasiacej koncentrácie horľavých kvapalín od teploty 
(57)  Abstract  Zariadenie na meranie závislosti hasiacej koncentrácie horľavých kvapalín od teploty je tvorené aparatúrou v súlade s ISO 14520-1:2015, ktorá pozostáva z meracej komory (1), dolného rozptyľovača (2) a horáka (3), ale jej horák (3) je pripojený na zdroj (5) horľavej kvapaliny cez ohrievač (6) horľavej kvapaliny s nastaviteľnou teplotou a jej dolný rozptyľovač (2) je pripojený na zdroj (7) zmesi vzduchu s hasiacou látkou s nastaviteľnou koncentráciou hasiacej látky cez ohrievač (8) zmesi vzduchu s hasiacou látkou s nastaviteľnou teplotou. V meracej komore (1) je ďalej umiestnený horný rozptyľovač (4) pripojený na zdroj (9) hasiacej látky cez ohrievač (10) hasiacej látky s nastaviteľnou teplotou. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto;
Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, Žilina;
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava; 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba; CZ 
(72)  Inventor(s)  Martinka Jozef, Ing. doc., PhD.; Železná Breznica 192;
Mózer Vladimír, doc. Ing., PhD.; Nanterská 1682/7, 010 08 Žilina 8; SK;
Pokorný Jiří, doc. Ing., Ph.D. MPA; Pekařská 138, 747 05 Opava; CZ 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  20.12.2023 
   Patent in Force maximum until  20.12.2039 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 23.06.2021 12/2021 BA9A
2 Udelené patenty 08.02.2023 3/2023 FG4A
 
PP 159-2019
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 09.01.2020 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 09.01.2020 30,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 13.12.2022 66,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 159-2019
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 23.12.2022 148,50 EUR 4

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 159-2019
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 20.12.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Obrázok k anotácii 20.12.2019 Type Delivered
Opis 20.12.2019 Type Delivered
Patentové nároky 20.12.2019 Type Delivered
Plná moc 20.12.2019 Type Delivered
Výkresy 20.12.2019 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.12.2019 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.12.2019 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 23.12.2019 Type Delivered
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 10.01.2020 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 10.01.2020 Type Payment
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 06.03.2020 Type Delivered
Sprievodný list 06.03.2020 Type Delivered
pokyn na zverejnenie PP 14.04.2021 Type Internal Letter
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 01.12.2022 Type Sent document The fee is recorded in the Administrative Fee tab
rozhodnutie o udelení patentu 16.12.2022 Type Sent document
PP 159-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku