Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 158-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  158-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.12.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G16Y 40/10  G16Y 40/35  G06T 7/00  G06K 9/78   
(54)  Názov  Spôsob monitorovania a ovládania mechatronických systémov s využitím rozšírenej reality a technologická zostava 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Stark Erich, Ing., PhD.; Holíčska 3043/13, 851 05 Bratislava-Petržalka; SK;
Kučera Erik, Ing., PhD.; Nitrianska 2528/49, 920 01 Hlohovec 1; SK;
Haffner Oto, Ing., PhD.; D. Jurkoviča 40, 920 03 Hlohovec 3; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 158-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 158-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 20.12.2019 Typ Doručené
1a Opis 20.12.2019 Typ Doručené
1b Patentové nároky 20.12.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 20.12.2019 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 20.12.2019 Typ Doručené
1e Plná moc 20.12.2019 Typ Doručené
1f Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.12.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 20.12.2019 Typ Doručené
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.12.2019 Typ Doručené
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.12.2019 Typ Doručené
4a Sprievodný list 30.12.2019 Typ Doručené
5 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 09.01.2020 Typ Odoslané
6 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 10.01.2020 Typ Platba
7 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 10.01.2020 Typ Platba
PP 158-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku