Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 156-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  156-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.12.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60F 5/00   
(54)  Názov  Spôsob transformácie chvostovej jednotky hybridného dopravného prostriedku pre súš a vzduch a transformačný mechanizmus chvostovej jednotky 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AeroMobil R&D, s. r. o.; Prípojná 5, 821 06 Bratislava-mestská časť Podunajské Biskupice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MacAndrew, Kenneth Douglas Alexander; Strmý vŕšok 5, 841 06 Bratislava 48; SK;
Bendrey, Simon; Borinka 103, 900 32 Borinka; SK;
Bendrey, Khushboo; Borinka 103, 900 32 Borinka; SK;
Danko Adam; Cementárenská 27, 900 31 Stupava; SK;
Urík Tomáš; Čistonek 1437, 908 41 Šaštín-Stráže 1; SK;
Olsson Robert Mikael; Upland Crescent 12, TR1 1LU Truro, Cornwall; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 156-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 156-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 16.12.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 16.12.2019 Typ Doručené
1b Opis 16.12.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 16.12.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.12.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 23.12.2019 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 31.01.2020 Typ Doručené
4a Doklad preukazujúci právo na riešenie 31.01.2020 Typ Doručené
4b Doklad preukazujúci právo na riešenie 31.01.2020 Typ Doručené
4c Doklad preukazujúci právo na riešenie 31.01.2020 Typ Doručené
4d Doklad preukazujúci právo na riešenie 31.01.2020 Typ Doručené
4e Doklad preukazujúci právo na riešenie 31.01.2020 Typ Doručené
4f Doklad preukazujúci právo na riešenie 31.01.2020 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 08.07.2020 Typ Doručené
5a Plná moc 08.07.2020 Typ Doručené
6 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 09.07.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 15.07.2020 Typ Doručené
7a Plná moc 15.07.2020 Typ Doručené
8 oznámenie o zápise zmeny 17.07.2020 Typ Odoslané
9 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 24.08.2020 Typ Odoslané
10 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 16.11.2020 Typ Odoslané
11 rozhodnutie o zastavení konania - § 40 ods. 3 08.02.2021 Typ Odoslané
PP 156-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 17.07.2020 BRICHTA & PARTNERS s. r. o. Brichtová Tatiana, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku