Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 152-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  152-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.12.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  23.06.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 5/01  A41B 9/00  A41D 1/00  A41F 9/00  G01L 1/00   
(54)  Názov  Zapojenie časového modulárneho biomonitorovacieho a kontrolného systému 
(57)  Anotácia  Opísané je zapojenie modulárneho biomonitorovacieho a kontrolného systému, kde na jednu časť riadiaceho pamäťového zariadenia (2) je cez prenosový kanál (4) pripojený napäťový zdroj (3) a na druhú časť riadiaceho pamäťového zariadenia (2) je cez prenosový kanál (4) pripojené senzorické zariadenie (1), ktoré je pripevnené z jednej strany na bielizňovú gumu (51) odevu (5) alebo senzorické zariadenie (1) je z jednej strany pripevnené na ľudské telo a z druhej strany je pripevnené na odev (5) a/alebo na opasok (6). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HI - TI s.r.o.; Staničná 96/1, Mokrance 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hiľovský Roman; Mokrance 96, 045 01 Mokrance; SK;
Timko Štefan; Záhradná 425/11, 044 23 Jasov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor Gruber - GELE; Humenská 333/29, Košice-Západ 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 23.06.2021 12/2021 BA9A
2 Zamietnuté patentové prihlášky 14.09.2022 17/2022 FC9A
 
PP 152-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 22.12.2019 60,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 26.01.2020 20,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 05.04.2020 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 152-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 152-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 11.12.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 11.12.2019 Typ Doručené
Doklad preukazujúci právo na riešenie 11.12.2019 Typ Doručené
Doklad preukazujúci právo na riešenie 11.12.2019 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 11.12.2019 Typ Doručené
Opis 11.12.2019 Typ Doručené
Patentové nároky 11.12.2019 Typ Doručené
Plná moc 11.12.2019 Typ Doručené
Výkresy 11.12.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.12.2019 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 27.12.2019 Typ Platba
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 27.01.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 28.01.2020 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 29.01.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 12.03.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 30.03.2020 Typ Odoslané
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 07.04.2020 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 14.04.2020 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 01.02.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 08.04.2022 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 12.04.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 27.06.2022 Typ Odoslané
Oznámenie o vzdaní sa patentu 01.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 01.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 01.07.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 28.07.2022 Typ Odoslané
PP 152-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku