Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 152-2019
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  152-2019 
(22)  Application Date  11.12.2019 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  23.06.2021 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  A61B 5/01  A41B 9/00  A41D 1/00  A41F 9/00  G01L 1/00   
(54)  Title  Zapojenie časového modulárneho biomonitorovacieho a kontrolného systému 
(57)  Abstract  Opísané je zapojenie modulárneho biomonitorovacieho a kontrolného systému, kde na jednu časť riadiaceho pamäťového zariadenia (2) je cez prenosový kanál (4) pripojený napäťový zdroj (3) a na druhú časť riadiaceho pamäťového zariadenia (2) je cez prenosový kanál (4) pripojené senzorické zariadenie (1), ktoré je pripevnené z jednej strany na bielizňovú gumu (51) odevu (5) alebo senzorické zariadenie (1) je z jednej strany pripevnené na ľudské telo a z druhej strany je pripevnené na odev (5) a/alebo na opasok (6). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  HI - TI s.r.o.; Staničná 96/1, Mokrance 
(72)  Inventor(s)  Hiľovský Roman; Mokrance 96, 045 01 Mokrance; SK;
Timko Štefan; Záhradná 425/11, 044 23 Jasov; SK 
(74)  Attorney(s)  Ing. Dalibor Gruber - GELE; Humenská 333/29, Košice-Západ 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zamietnutá prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 23.06.2021 12/2021 BA9A
2 Zamietnuté patentové prihlášky 14.09.2022 17/2022 FC9A
 
PP 152-2019
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 22.12.2019 60,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 26.01.2020 20,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 05.04.2020 116,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 152-2019
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 152-2019
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 11.12.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 11.12.2019 Type Delivered
Doklad preukazujúci právo na riešenie 11.12.2019 Type Delivered
Doklad preukazujúci právo na riešenie 11.12.2019 Type Delivered
Obrázok k anotácii 11.12.2019 Type Delivered
Opis 11.12.2019 Type Delivered
Patentové nároky 11.12.2019 Type Delivered
Plná moc 11.12.2019 Type Delivered
Výkresy 11.12.2019 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 11.12.2019 Type Delivered
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 27.12.2019 Type Payment
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 27.01.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 28.01.2020 Type Payment
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 29.01.2020 Type Sent document
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 12.03.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 30.03.2020 Type Sent document
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 07.04.2020 Type Payment
pokyn na zverejnenie PP 14.04.2020 Type Internal Letter
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 01.02.2022 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 08.04.2022 Type Delivered
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 12.04.2022 Type Sent document
rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 27.06.2022 Type Sent document
Oznámenie o vzdaní sa patentu 01.07.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 01.07.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 01.07.2022 Type Sent document
všeobecný referátnik 28.07.2022 Type Sent document
PP 152-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku