Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 151-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  151-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.12.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G05G 9/047  B64C 13/04   
(54)  Názov  Riadidlo s rukoväťou v priesečníku osí snímačov uhlovej výchylky 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mihely Rudolf; Užhorodská 33, 040 11 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mihely Rudolf; Užhorodská 33, 040 11 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 151-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 151-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 11.12.2019 Typ Doručené
1a Opis 11.12.2019 Typ Doručené
1b Patentové nároky 11.12.2019 Typ Doručené
1c Anotácia 11.12.2019 Typ Doručené
1d Výkresy 11.12.2019 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 11.12.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.12.2019 Typ Doručené
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 18.12.2019 Typ Platba
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.03.2020 Typ Doručené
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.03.2020 Typ Platba
PP 151-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku