Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 150-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  150-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.12.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23C 5/10   
(54)  Názov  Združený nástroj na opracovávanie sedla puzdra na prichytenie zváracích elektród  
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Czán Andrej, prof. Ing., PhD.; Lúčna 566/38, 013 13 Rajecké Teplice; SK;
Drbúl Mário, Ing., PhD.; Gaštanová 3077/23, 010 07 Žilina 7; SK;
Daniš Igor, Ing., PhD.; Horná 2959/20A, 022 01 Čadca 1; SK;
Holubják Jozef, Ing., PhD.; Mútne 78, 029 63 Mútne; SK;
Šajgalík Michal, Ing., PhD.; Gaštanová 3088/48, 010 07 Žilina 7; SK;
Kubala Ondrej, Ing.; SNP 1609, 023 02 Krásno nad Kysucou; SK;
Czánová Tatiana, Ing., PhD.; Lúčna 566/38, 013 13 Rajecké Teplice; SK;
Joch Richard, Ing., PhD.; Lanškrounská 1606/22, 060 01 Kežmarok 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 150-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 150-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 06.12.2019 Typ Doručené
1a Opis 06.12.2019 Typ Doručené
1b Patentové nároky 06.12.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 06.12.2019 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 06.12.2019 Typ Doručené
1e Plná moc 06.12.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 10.12.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 23.12.2019 Typ Platba
4 správa o predbežnom prieskume - vecné chyby 08.06.2020 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 17.08.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 17.08.2020 Typ Doručené
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 17.08.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 17.08.2020 Typ Doručené
7 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 21.08.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 21.08.2020 Typ Doručené
8a Sprievodný list 21.08.2020 Typ Doručené
8b Opis 21.08.2020 Typ Doručené
9 správa o predbežnom prieskume - vecné chyby 26.08.2020 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 09.10.2020 Typ Doručené
10a Sprievodný list 09.10.2020 Typ Doručené
10b Opis 09.10.2020 Typ Doručené
11 pokyn na zverejnenie PP 06.04.2021 Typ Interné listy
PP 150-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku