Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 15-2021
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  15-2021 
(22)  Application Date  03.03.2021 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  26.05.2021 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  B25J 9/16  G01N 29/24  G01N 29/275   
(54)  Title  Systém inteligentnej robotickej ultrazvukovej diagnostiky 
(57)  Abstract  Vynález je určený na klasifikáciu vnútorných defektov objektov rôznych typov a tvarov robotickou ultrazvukovou metódou. Systém inteligentnej robotickej ultrazvukovej diagnostiky obsahuje sklad (12) vstupných objektov, sklad (13) kvalitných objektov a sklad (14) nekvalitných objektov umiestnených v blízkosti diagnostickej nádrže (8), ako aj subsystém (1) robotického polohovania ultrazvukovej sondy, pričom ultrazvuková sonda je upevnená na robotickom manipulátore a digitálnou komunikáciou spojená so subsystémom (5) automatizovanej ultrazvukovej diagnostiky, ktorý je spojený so subsystémom (6) automatizovanej identifikácie defektov, ako aj s centrálnym riadiacim subsystémom (7), ktorý je tiež dátovo prepojený so subsystémom (2) rotačného polohovania diagnostikovaného objektu inštalovaným v diagnostickej nádrži (8), so subsystémom (4) robotického polohovania diagnostikovaného objektu a so subsystémom (3) automatizovaného spätnoväzbového riadenia vzdialenosti roboticky polohovanej ultrazvukovej sondy v kvapalnom prostredí. K spätnoväzbovému riadeniu polohy ultrazvukovej sondy poskytujú údaje prvý laserový snímač (9) vzdialenosti, druhý laserový snímač (10) vzdialenosti a tretí laserový snímač (11) vzdialenosti. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  VÚEZ, a.s.; Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice 1; SK;
Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Kovaríková Zuzana, Ing.; Viničná cesta 6692/71, 968 01 Nová Baňa; SK;
Porubský Martin, Ing., PhD.; Bernolákova 2120/17A, 952 01 Vráble; SK;
Nagy František, Ing.; Mierová 159/41, 937 01 Želiezovce; SK;
Labát Dušan, Ing.; Hlboká ul. 3067/4, 934 01 Levice 1; SK;
Bachorík Oliver, Ing.; Zdenka Nejedlého 2869/25, 934 05 Levice 5; SK;
Duchoň František, prof. Ing., PhD.; Mlynská 366/71, 920 03 Hlohovec 3; SK;
Babinec Andrej, doc. Ing., PhD.; Repašského 12, 841 02 Bratislava-Dúbravka; SK;
Chovanec Ľuboš, Ing., PhD.; Repašského 1, 841 02 Bratislava-Dúbravka; SK;
Štalmachová Eva, Bc.; Pod Hradom 58, 010 04 Žilina 4; SK;
Dekan Martin, Ing., PhD.; Polianky 3628/7C, 841 01 Bratislava-Dúbravka; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 26.05.2021 10/2021 BA9A
 
PP 15-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 15-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.03.2021 Type Delivered
1a Opis 03.03.2021 Type Delivered
1b Patentové nároky 03.03.2021 Type Delivered
1c Výkresy 03.03.2021 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 03.03.2021 Type Delivered
1e Plná moc 03.03.2021 Type Delivered
1f Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.03.2021 Type Delivered
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.03.2021 Type Delivered
3 Potvrdenie o podaní 03.03.2021 Type Delivered
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 09.03.2021 Type Payment
5 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 09.03.2021 Type Payment
6 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 17.03.2021 Type Sent document
7 10 Poplatok za zverejnenie patentovej prihlášky pred zákonnou lehotou 25.03.2021 Type Payment
8 Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 01.04.2021 Type Delivered
8a Sprievodný list 01.04.2021 Type Delivered
9 Odpoveď na správu úradu 28.04.2021 Type Delivered
9a Sprievodný list 28.04.2021 Type Delivered
9b Výkresy 28.04.2021 Type Delivered
9c Príloha inde neuvedená 28.04.2021 Type Delivered
9d Anotácia 28.04.2021 Type Delivered
9e Patentové nároky 28.04.2021 Type Delivered
9f Opis 28.04.2021 Type Delivered
10 pokyn na zverejnenie PP 30.04.2021 Type Internal Letter
11 oznámenie o skoršom zverejnení 04.05.2021 Type Sent document
PP 15-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku