Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 15-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  15-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.02.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04F 21/00   
(54)  Názov  Samonivelačná dištančná spona 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Husovič Rudolf, Ing.; Potočná 423/42A, 900 84 Báhoň; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Husovič Rudolf, Ing.; Potočná 423/42A, 900 84 Báhoň; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 15-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 15-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 27.02.2020 Typ Doručené
1a Opis 27.02.2020 Typ Doručené
1b Patentové nároky 27.02.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 27.02.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 27.02.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.02.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 03.03.2020 Typ Platba
4 Žiadosť o vrátenie poplatku 03.03.2020 Typ Doručené
5 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.03.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 03.03.2020 Typ Doručené
5b Oznámenie k poplatkom 03.03.2020 Typ Doručené
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 05.03.2020 Typ Platba
7 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 17.02.2021 Typ Odoslané
8 rozhodnutie o vrátení preplatku 22.03.2021 Typ Odoslané
9 vnútrospisový list 25.03.2021 Typ Interné listy
PP 15-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku