Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 149-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  149-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.12.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C01B 17/02   
(54)  Názov  Úprava kryštalickej síry na amorfnú nerozpustnú síru 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Szabó Erika; Modrany 65, 946 33 Modrany; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)   
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária Prachová & Partners, s.r.o.; Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 149-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 149-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 04.12.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 04.12.2019 Typ Doručené
1b Opis 04.12.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 04.12.2019 Typ Doručené
1d Výkresy 04.12.2019 Typ Doručené
1e Výkresy 04.12.2019 Typ Doručené
1f Výkresy 04.12.2019 Typ Doručené
1g Príloha inde neuvedená 04.12.2019 Typ Doručené
1h Doklad preukazujúci právo na riešenie 04.12.2019 Typ Doručené
1i Doklad preukazujúci právo na riešenie 04.12.2019 Typ Doručené
1j Doklad preukazujúci právo na riešenie 04.12.2019 Typ Doručené
1k Doklad preukazujúci právo na riešenie 04.12.2019 Typ Doručené
1l Príloha inde neuvedená 04.12.2019 Typ Doručené
1m Plná moc 04.12.2019 Typ Doručené
1n Plná moc 04.12.2019 Typ Doručené
1o Plná moc 04.12.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 10.12.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 16.12.2019 Typ Platba
4 Žiadosť o informáciu 20.01.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 20.01.2020 Typ Doručené
5 pokyn na zverejnenie PP 19.03.2021 Typ Interné listy
PP 149-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku