Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 147-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  147-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.06.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/IB2018/053927 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.06.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 21/75  G01N 21/77  G01N 21/80  G01N 33/34  G01N 33/46   
(54)  Názov  Metóda a aparatúra na meranie distribúcie pH v mikroštruktúre pórovitého materiálu 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Katuščák Svetozár; Fadruszova 3, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves; SK;
CERTEX, a.s.; Radlinského 9, 812 37 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Katuščák Svetozár; Fadruszova 3, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves; SK;
Vodný Štefan; Pod záhradami 62, 841 02 Bratislava - mestská časť Karlova Ves; SK;
Vizárová Katarína; Nevädzova 4, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  STEINIGER | law firm, s.r.o.; Jasovská 17, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2018/053927 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/229504 
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 147-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 147-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 30.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 30.12.2020 Typ Doručené
1b Patentové nároky 30.12.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 30.12.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 30.12.2020 Typ Doručené
1e Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 30.12.2020 Typ Doručené
1f Opis 30.12.2020 Typ Doručené
1g Plná moc 30.12.2020 Typ Doručené
1h Plná moc 30.12.2020 Typ Doručené
1i Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 31.12.2020 Typ Doručené
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 30.12.2020 Typ Doručené
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 08.01.2021 Typ Platba
5 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 08.01.2021 Typ Platba
6 výsledok prieskumu žiadosti o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 19.01.2021 Typ Odoslané
7 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 19.01.2021 Typ Odoslané
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.03.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 26.03.2021 Typ Doručené
9 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 29.03.2021 Typ Odoslané
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 25.05.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 25.05.2021 Typ Doručené
11 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 26.05.2021 Typ Odoslané
12 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 31.05.2021 Typ Platba
13 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 27.07.2021 Typ Doručené
14 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 28.07.2021 Typ Odoslané
15 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 03.08.2021 Typ Platba
16 Odpoveď na správu úradu 26.09.2021 Typ Doručené
16a Sprievodný list 26.09.2021 Typ Doručené
16b Výkresy 26.09.2021 Typ Doručené
16c Výkresy 26.09.2021 Typ Doručené
16d Opis 26.09.2021 Typ Doručené
16e Opis 26.09.2021 Typ Doručené
16f Opis 26.09.2021 Typ Doručené
16g Opis 26.09.2021 Typ Doručené
16h Opis 26.09.2021 Typ Doručené
17 pokyn na zverejnenie PP 08.10.2021 Typ Interné listy
PP 147-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku