Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 147-2018
(11)  Číslo patentu  288785 
(21)  Číslo prihlášky  147-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.12.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.10.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.08.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  09.09.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22C 5/00  C22C 13/00  B23K 35/22   
(54)  Názov  Spájkovacia zliatina v aplikáciách kozmického priemyslu 
(57)  Anotácia  Spájkovacia zliatina v aplikáciách kozmického priemyslu pre vyššie prevádzkové teploty obsahuje Au v množstve 35 % až 48 % hmotn., Sn v množstve 35 % až 48 % hmotn. a In v množstve 4 % až 30 % hmotn. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kostolný Igor, Ing., PhD.; Kramlište 331, 976 75 Jasenie; SK;
Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.; Boleráz 697, 919 08 Boleráz; SK;
Urminský Ján, Ing., PhD.; Botanická 2827/1, 917 08 Trnava 8; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.12.2021 
   Maximálna platnosť do  14.12.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.08.2019 08/2019 BA9A
2 Udelené patenty 02.10.2020 10/2020 FG4A
 
PP 147-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 02.09.2020 3 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 147-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 14.12.2018 Typ Doručené
1a Opis 14.12.2018 Typ Doručené
1b Patentové nároky 14.12.2018 Typ Doručené
1c Výkresy 14.12.2018 Typ Doručené
1d Plná moc 14.12.2018 Typ Doručené
1e Plná moc 14.12.2018 Typ Doručené
1f Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 14.12.2018 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 14.12.2018 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 17.12.2018 Typ Doručené
4 Doplnenie materiálov 20.12.2018 Typ Doručené
4a Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.12.2018 Typ Doručené
5 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 27.12.2018 Typ Platba
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 28.12.2018 Typ Platba
7 Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 31.05.2019 Typ Doručené
7a Sprievodný list 31.05.2019 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní predbežného prieskum 04.06.2019 Typ Interné listy
9 pokyn na zverejnenie PP 04.06.2019 Typ Interné listy
10 10 Poplatok za zverejnenie patentovej prihlášky pred zákonnou lehotou 05.06.2019 Typ Platba
12 správa o úplnom prieskume - formálne chyby 08.04.2020 Typ Odoslané
13 Výpoveď plnej moci 17.04.2020 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 15.05.2020 Typ Odoslané
15 Odpoveď na správu úradu 12.06.2020 Typ Doručené
15a Sprievodný list 12.06.2020 Typ Doručené
15b Opis 12.06.2020 Typ Doručené
16 záznam o vykonaní úplného prieskumu 16.06.2020 Typ Interné listy
17 pokyn na udelenie 16.06.2020 Typ Interné listy
18 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 06.07.2020 Typ Odoslané
19 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 06.08.2020 Typ Platba
20 rozhodnutie o udelení patentu 10.08.2020 Typ Odoslané
21 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 28.09.2020 Typ Odoslané
PP 147-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.05.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku