Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 142-2018
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  142-2018 
(22)  Application Date  06.12.2018 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  01.07.2020 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  B21C 37/06  B21C 23/01  B21D 41/00   
(54)  Title  Prípravok na úpravu koncov rúr pred ťahaním 
(57)  Abstract  Prípravok na úpravu koncov rúr pozostáva z upínacej časti (1) s centrálnym otvorom, do ktorého je votknutá vodiaca časť (2). Upínacia časť (1) je skrutkami (3) spojená s držiakom (4) prietlačnice s centrálnym otvorom tak, že medzi držiakom (4) prietlačnice a upínacou časťou (1) je umiestnená prietlačnica (5). Držiak (4) prietlačnice a prietlačnica (5) majú vzájomné centrovacie prvky (6). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Martinkovič Maroš, prof. Ing., PhD.; Na Hlinách 6778/7, 917 01 Trnava 1; SK;
Görög Augustín, doc. Ing., PhD.; Ružová 305/7, 919 25 Šúrovce; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.07.2020 07/2020 BA9A
 
PP 142-2018
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 142-2018
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 06.12.2018 Type Delivered
1a Opis 06.12.2018 Type Delivered
1b Patentové nároky 06.12.2018 Type Delivered
1c Výkresy 06.12.2018 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 06.12.2018 Type Delivered
1e Plná moc 06.12.2018 Type Delivered
1f Generálna plná moc 06.12.2018 Type Delivered
1g Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 06.12.2018 Type Delivered
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 06.12.2018 Type Delivered
3 Potvrdenie o podaní 11.12.2018 Type Delivered
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 19.12.2018 Type Payment
5 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 19.12.2018 Type Payment
6 Doplnenie materiálov 20.12.2018 Type Delivered
6a Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.12.2018 Type Delivered
7 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.12.2018 Type Delivered
8 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Type Delivered
8a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Type Delivered
9 záznam o vykonaní predbežného prieskum 04.03.2020 Type Internal Letter
10 všeobecný referátnik 05.03.2020 Type Sent document
11 pokyn na zverejnenie PP 24.03.2020 Type Internal Letter
PP 142-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 05.03.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku