Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 142-2018
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  142-2018 
(22)  Application Date  06.12.2018 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  01.07.2020 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  B21C 37/06  B21C 23/01  B21D 41/00   
(54)  Title  Prípravok na úpravu koncov rúr pred ťahaním 
(57)  Abstract  Prípravok na úpravu koncov rúr pred ťahaním pozostáva z upínacej časti (1) s centrálnym otvorom, do ktorého je vsadená vodiaca časť (2), pričom upínacia časť (1) je skrutkami (3) spojená s držiakom (4) prietlačnice s centrálnym otvorom. Medzi držiakom (4) prietlačnice a upínacou časťou (1) je umiestnená prietlačnica (5). Držiak (4) prietlačnice a prietlačnica (5) majú vzájomné centrovacie prvky (6). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Inventor(s)  Martinkovič Maroš, prof. Ing., PhD.; Na hlinách 6778/7, 917 01 Trnava 1; SK;
Görög Augustín, doc. Ing., PhD.; Ružová 305/7, 919 25 Šúrovce; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  26.02.2023 
   Patent in Force maximum until  06.12.2038 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.07.2020 7/2020 BA9A
 
PP 142-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 18.12.2018 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 18.12.2018 58,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 20.10.2022 66,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 142-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 14.11.2022 248,00 EUR 5

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 142-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 06.12.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Generálna plná moc 06.12.2018 Type Delivered
Obrázok k anotácii 06.12.2018 Type Delivered
Opis 06.12.2018 Type Delivered
Patentové nároky 06.12.2018 Type Delivered
Plná moc 06.12.2018 Type Delivered
Výkresy 06.12.2018 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 06.12.2018 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 06.12.2018 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 11.12.2018 Type Delivered
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 19.12.2018 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 19.12.2018 Type Payment
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.12.2018 Type Delivered
Doplnenie materiálov 20.12.2018 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.12.2018 Type Delivered
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Type Delivered
záznam o vykonaní predbežného prieskum 04.03.2020 Type Internal Letter
všeobecný referátnik 05.03.2020 Type Sent document
pokyn na zverejnenie PP 24.03.2020 Type Internal Letter
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 11.10.2022 Type Sent document The fee is recorded in the Administrative Fee tab
rozhodnutie o udelení patentu 26.10.2022 Type Sent document
PP 142-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 05.03.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku