Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 142-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  142-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.12.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.07.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21C 37/06  B21C 23/01  B21D 41/00   
(54)  Názov  Prípravok na úpravu koncov rúr pred ťahaním 
(57)  Anotácia  Prípravok na úpravu koncov rúr pred ťahaním pozostáva z upínacej časti (1) s centrálnym otvorom, do ktorého je votknutá vodiaca časť (2), pričom upínacia časť (1) je skrutkami (3) spojená s držiakom (4) prietlačnice s centrálnym otvorom. Medzi držiakom (4) prietlačnice a upínacou časťou (1) je umiestnená prietlačnica (5). Držiak (4) prietlačnice a prietlačnica (5) majú vzájomné centrovacie prvky (6). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinkovič Maroš, prof. Ing., PhD.; Na hlinách 6778/7, 917 01 Trnava 1; SK;
Görög Augustín, doc. Ing., PhD.; Ružová 305/7, 919 25 Šúrovce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.07.2020 7/2020 BA9A
 
PP 142-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 18.12.2018 30,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 18.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 142-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 142-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 06.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Generálna plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 06.12.2018 Typ Doručené
Opis 06.12.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 06.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
Výkresy 06.12.2018 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 06.12.2018 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 06.12.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.12.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 19.12.2018 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 19.12.2018 Typ Platba
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.12.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 20.12.2018 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 20.12.2018 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
záznam o vykonaní predbežného prieskum 04.03.2020 Typ Interné listy
všeobecný referátnik 05.03.2020 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PP 24.03.2020 Typ Interné listy
PP 142-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 05.03.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku