Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 137-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  137-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62M 3/00   
(54)  Názov  Mechanizmus rotačného pohonu s horizontálnym usmerňovačom pôsobenia síl na páke 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Divulit Dušan, MUDr.; Komenského 38, 085 01 Bardejov 1; SK;
Divulit Ľubomír, Ing.; Zimné 180, 053 23 Rudňany; SK;
Divulitová Ľubica, Mgr. art.; Zimné 180, 053 23 Rudňany; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Divulit Dušan, MUDr.; Komenského 38, 085 01 Bardejov 1; SK;
Divulit Ľubomír, Ing.; Zimné 180, 053 23 Rudňany; SK;
Divulitová Ľubica, Mgr. art.; Zimné 180, 053 23 Rudňany; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Divulit Ľubomír, Ing.; Zimné 180, 053 23 Rudňany; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 137-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 137-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 15.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 15.12.2020 Typ Doručené
1b Patentové nároky 15.12.2020 Typ Doručené
1c Anotácia 15.12.2020 Typ Doručené
1d Výkresy 15.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.12.2020 Typ Doručené
3 výzva na doplnenie identifikátora osoby 15.12.2020 Typ Odoslané
4 rozhodnutie o zastavení konania - § 40 ods. 3 06.04.2021 Typ Odoslané
PP 137-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku