Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 137-2019
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  137-2019 
(22)  Application Date  18.11.2019 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  26.05.2021 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  H01L 39/12   
(54)  Title  GdBCOAg homogénny masívny supravodič 
(57)  Abstract  Vynález sa týka novej koncepcie dosiahnutia homogénnej teploty prechodu do supravodivého stavu v celom objeme GdBCOAg masívneho monokryštalického supravodiča pripraveného rastom z natavených zložiek supravodiča. Podľa vynálezu sa pridaním minimálne 1,6 hmotnostných percent CeC > 2 zvýši teplota prechodu do supravodivého stavu na začiatku kryštalizácie GdBCOAg masívneho monokryštalického supravodiča o viac ako dva stupne a vyrovná sa tak teplote na konci kryštalizácie. Pri štandardnom použití supravodiča pri teplote kvapalného dusíka 77 K je toto zvýšenie významné a predstavuje cca 16 % nárast rozdielu medzi pracovnou teplotou a teplotou prechodu do supravodivého stavu. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ústav experimentálnej fyziky SAV; Watsonova 47, 040 01 Košice; SK 
(72)  Inventor(s)  Hajdová Petra, Ing. PhD.; Mikovíniho 31/13, 040 11 Košice 11; SK;
Diko Pavel, Ing., DrSc.; Watsonova 47, 040 01 Košice; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 26.05.2021 10/2021 BA9A
 
PP 137-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 137-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.11.2019 Type Delivered
1a Opis 18.11.2019 Type Delivered
1b Patentové nároky 18.11.2019 Type Delivered
1c Výkresy 18.11.2019 Type Delivered
1d Anotácia 18.11.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 19.11.2019 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 26.11.2019 Type Payment
4 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 10.12.2019 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 20.01.2020 Type Delivered
5a Príloha inde neuvedená 20.01.2020 Type Delivered
PP 137-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku