Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 137-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  137-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.11.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01L 39/12   
(54)  Názov  GdBCOAg homogénny masívny supravodič 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav experimentálnej fyziky SAV; Watsonova 47, 040 01 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hajdová Petra, Ing. PhD.; Mikovíniho 31/13, 040 11 Košice 11; SK;
Diko Pavel, Ing., DrSc.; Watsonova 47, 040 01 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 137-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 137-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.11.2019 Typ Doručené
1a Opis 18.11.2019 Typ Doručené
1b Patentové nároky 18.11.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 18.11.2019 Typ Doručené
1d Anotácia 18.11.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 19.11.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 26.11.2019 Typ Platba
4 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 10.12.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 20.01.2020 Typ Doručené
5a Príloha inde neuvedená 20.01.2020 Typ Doručené
PP 137-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku