Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 134-2019
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  134-2019 
(22)  Application Date  08.11.2019 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date   
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  F23B 20/00   
(54)  Title  Opakovane použiteľné prenosné ohnisko na spaľovanie zhutneného paliva 
(57)  Abstract   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Víchová Kamila, Ing., PhD.; Slivková 2650/10, 821 05 Bratislava; SK;
Kovačková Zuzana, Ing.; Koceľova 15 , 036 01 Martin; SK 
(72)  Inventor(s)  Víchová Kamila, Ing., PhD.; Slivková 2650/10, 821 05 Bratislava; SK;
Kovačková Zuzana, Ing.; Koceľova 15 , 036 01 Martin; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application   
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
PP 134-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 134-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 08.11.2019 Type Delivered
1a Opis 08.11.2019 Type Delivered
1b Patentové nároky 08.11.2019 Type Delivered
1c Výkresy 08.11.2019 Type Delivered
1d Anotácia 08.11.2019 Type Delivered
1e Obrázok k anotácii 08.11.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 08.11.2019 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 22.11.2019 Type Sent document
4 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 28.11.2019 Type Payment
5 výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie 11.12.2019 Type Sent document
6 rozhodnutie o určení splnomocnenca na doručovanie 21.02.2020 Type Sent document
7 záznam o vykonaní predbežného prieskum 27.02.2020 Type Internal Letter
8 Výpoveď plnej moci 02.03.2020 Type Delivered
9 všeobecný referátnik 06.03.2020 Type Sent document
PP 134-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku