Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 134-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  134-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.11.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F23B 20/00   
(54)  Názov  Opakovane použiteľné prenosné ohnisko na spaľovanie zhutneného paliva 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Víchová Kamila, Ing., PhD.; Slivková 2650/10, 821 05 Bratislava; SK;
Kovačková Zuzana, Ing.; Koceľova 15 , 036 01 Martin; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Víchová Kamila, Ing., PhD.; Slivková 2650/10, 821 05 Bratislava; SK;
Kovačková Zuzana, Ing.; Koceľova 15 , 036 01 Martin; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 134-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 134-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 08.11.2019 Typ Doručené
1a Opis 08.11.2019 Typ Doručené
1b Patentové nároky 08.11.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 08.11.2019 Typ Doručené
1d Anotácia 08.11.2019 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 08.11.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.11.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 22.11.2019 Typ Odoslané
4 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 28.11.2019 Typ Platba
5 výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie 11.12.2019 Typ Odoslané
6 rozhodnutie o určení splnomocnenca na doručovanie 21.02.2020 Typ Odoslané
7 záznam o vykonaní predbežného prieskum 27.02.2020 Typ Interné listy
8 Výpoveď plnej moci 02.03.2020 Typ Doručené
9 všeobecný referátnik 06.03.2020 Typ Odoslané
PP 134-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku