Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 130-2011
(11)  Číslo patentu  288225 
(21)  Číslo prihlášky  130-2011 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.11.2011 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  03.10.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.06.2013 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  03.11.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F28D 7/16  F28F 9/02  F28F 21/08   
(54)  Názov  Teplovodný výmenník tepla s ochladzovaco-predhrievacím stupňom kvapalina-kvapalina 
(57)  Anotácia  Teplovodný výmenník tepla s ochladzovaco-predhrievacím stupňom kvapalina-kvapalina pozostáva zo spalinovej komory (1), ktorá je tvorená vnútorným plášťom ochladzovaco-predhrievaceho stupňa (2) a vnútorným plášťom vodnej komory (3). V ochladzovaco-predhrievacom stupni (2) je uložený ochladzovací výmenník (6) a v spalinovej komore (1) je umiestnený prvý ohrevný výmenník (4), ktorého výstup je vedený na vstup druhého ohrevného výmenníka (5). Výstup druhého ohrevného výmenníka (5) je napojený na vstup ochladzovacieho výmenníka (6). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MIJORI s.r.o.; Záhradná 658/10, 082 12 Kapušany; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Porezaný Jozef, MVDr.; Záhradná 658/10, 082 12 Kapušany; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Žuffa Ladislav Ing., Patentový zástupca; Svätoplukova 29, P.O.BOX 56 , 058 02 Poprad; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.11.2022 
   Maximálna platnosť do  28.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.06.2013 06/2013 BA9A
2 Udelené patenty 03.10.2014 10/2014 FG4A
 
PP 130-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 24.10.2014 4 148,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 09.05.2016 5 199,00 EUR
3 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 15.11.2016 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 09.11.2017 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 14.11.2018 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 25.11.2019 9 165,50 EUR
7 57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 23.11.2020 10 199,00 EUR
8 58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 22.11.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 130-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu - FAX 28.11.2011 Typ Doručené
2 všeobecný referátnik 14.12.2011 Typ Odoslané
3 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 15.12.2011 Typ Doručené
3a Opis 15.12.2011 Typ Doručené
3b Patentové nároky 15.12.2011 Typ Doručené
3c Anotácia 15.12.2011 Typ Doručené
3d Obrázok k anotácii 15.12.2011 Typ Doručené
3e Výkresy 15.12.2011 Typ Doručené
3f Plná moc 15.12.2011 Typ Doručené
4 Plná moc 20.12.2011 Typ Doručené
5 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 28.12.2011 Typ Platba
6 záznam o vykonaní predbežného prieskum 01.03.2013 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie PP 01.03.2013 Typ Interné listy
8 Žiadosť o úplný prieskum - FAX 11.02.2014 Typ Doručené
9 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.02.2014 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 26.02.2014 Typ Odoslané
11 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 06.03.2014 Typ Platba
12 správa o rešerši 18.06.2014 Typ Interné listy
13 záznam o vykonaní úplného prieskumu 18.06.2014 Typ Interné listy
14 pokyn na udelenie 18.06.2014 Typ Interné listy
15 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 10.07.2014 Typ Odoslané
16 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 07.08.2014 Typ Platba
17 rozhodnutie o udelení patentu 17.09.2014 Typ Odoslané
19 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 06.11.2014 Typ Odoslané
PP 130-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku