Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 13-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  13-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.02.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A41D 3/00  A44B 18/00   
(54)  Názov  Bunda vybavená magnetmi 
(57)  Anotácia  Bunda (2) je vybavená magnetovým zapínaním (1), ktoré využíva magnetickú silu magnetov (3) na zapnutie bundy. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kubizna Dalibor; Malženice 261, 919 29 Malženice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kubizna Dalibor; Malženice 261, 919 29 Malženice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.09.2019 09/2019 BA9A
2 Zastavené konania o patentových prihláškach 14.04.2021 07/2021 FB9A
 
PP 13-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 13-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 12.02.2018 Typ Doručené
1a Opis 12.02.2018 Typ Doručené
1b Anotácia 12.02.2018 Typ Doručené
1c Patentové nároky 12.02.2018 Typ Doručené
1d Výkresy 12.02.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 13.02.2018 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 02.03.2018 Typ Odoslané
4 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 23.03.2018 Typ Platba
5 záznam o vykonaní predbežného prieskum 06.12.2018 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie PP 10.06.2019 Typ Interné listy
7 rozhodnutie o zastavení konania po uplynutí lehoty na podanie ÚP 19.02.2021 Typ Odoslané
PP 13-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku