Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 129-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  129-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.10.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02M 1/00   
(54)  Názov  Zapojenie pre rozširovanie prúdovej a napäťovej zaťažiteľnosti integrovaného obvodu spínaného regulátora jednosmerného napätia 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kováč Dobroslav, prof. Ing., CSc.; Bernolákova 27, 040 11 Košice; SK;
Kováčová Irena, prof. Ing., CSc.; Bernolákova 27, 040 11 Košice; SK;
Schweiner Dávid, Ing.; Kežmarská 14, 040 11 Košice 11; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kováč Dobroslav, prof. Ing., CSc.; Bernolákova 27, 040 11 Košice; SK;
Kováčová Irena, prof. Ing., CSc.; Bernolákova 27, 040 11 Košice; SK;
Schweiner Dávid, Ing.; Kežmarská 14, 040 11 Košice 11; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kováč Dobroslav, prof. Ing., CSc.; Bernolákova 27, 040 11 Košice; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 129-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 129-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 25.10.2019 Typ Doručené
1a Identifikátor osoby 25.10.2019 Typ Doručené
1b Opis 25.10.2019 Typ Doručené
1c Patentové nároky 25.10.2019 Typ Doručené
1d Výkresy 25.10.2019 Typ Doručené
1e Anotácia 25.10.2019 Typ Doručené
1f Obrázok k anotácii 25.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.10.2019 Typ Doručené
3 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 08.11.2019 Typ Platba
4 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 08.11.2019 Typ Platba
5 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 11.11.2019 Typ Doručené
PP 129-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku