Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 125-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  125-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.10.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PV 2019-447 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.07.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09D 1/02  C09K 21/02  B05D 7/06   
(54)  Názov  Zmes na povrchovú ochranu 
(57)  Anotácia  Zmes na povrchovú ochranu, najmä zmes na nehorľavú vodoodolnú zdravotne vyhovujúcu biocídnu povrchovú ochranu dreva alebo papiera, alebo textilu, alebo plastu, ktorá obsahuje vodný roztok kremičitanu, ktorá obsahuje 93 až 98 % hmotn. vodného roztoku kremičitanu draselného, 1 až 6 % hmotn. hydroxidu hlinitého, 0,5 až 1,5 hmotn. % stabilizátora vodného roztoku kremičitanu draselného. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  First Point a.s.; Brněnská 4404/65a, 695 01 Hodonín; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Chlandová Gabriela, Mgr.; Jana Žižky 500, 517 24 Borohrádek; CZ;
Španiel Petr; Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.; Panenská 5, 811 03 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 13.01.2021 01/2021 BA9A
 
PP 125-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 125-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 16.10.2019 Typ Doručené
1a Patentové nároky 16.10.2019 Typ Doručené
1b Doklad o práve prednosti 16.10.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 16.10.2019 Typ Doručené
1d Plná moc 16.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 21.10.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 05.11.2019 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 03.12.2019 Typ Platba
5 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 09.01.2020 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.03.2020 Typ Doručené
7 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 20.03.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 24.05.2020 Typ Doručené
8a Opis 24.05.2020 Typ Doručené
9 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 24.05.2020 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie PP 04.12.2020 Typ Interné listy
11 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 12.03.2021 Typ Odoslané
12 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 25.03.2021 Typ Platba
PP 125-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku