Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 124-2019
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  124-2019 
(22)  Application Date  16.10.2019 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number  PV 2019-510 
(32)  Priority Date  06.08.2019 
(33)  Country or Authority of Priority  CZ 
(40)  Application Publication Date  28.04.2021 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  B27N 3/02   
(54)  Title  Drevotrieskový materiál a spôsob jeho výroby 
(57)  Abstract  Drevotrieskový materiál, najmä drevotrieskový nehorľavý vodoodolný materiál, najmä drevotrieskový nehorľavý vodoodolný materiál na výrobu drevotrieskových dosiek, je tvorený zmesou, ktorá obsahuje 30 až 43 % hmotn. drevených triesok, 53 až 61,9 % hmotn. vodného roztoku kremičitanu, 2 až 5 % hmotn. hydroxidu hlinitého, 1 až 3 % hmotn. vody a 0,1 až 1 % hmotn. stabilizátora vodného skla. Opisuje sa spôsob výroby drevotrieskového materiálu, najmä drevotrieskového nehorľavého vodoodolného materiálu, najmä drevotrieskového nehorľavého vodoodolného materiálu na výrobu drevotrieskových dosiek, podľa ktorého je najprv hydroxid hlinitý zmiešaný s vodou, ďalej sú pridané drevené triesky a všetko je premiešané tak, že vznikne drevotriesková zmes, do vodného roztoku kremičitanu je pridaný stabilizátor vodného skla a následne je do roztoku primiešané tvrdidlo vodného skla, pričom je roztok 1 až 10 minút miešaný tak, že vznikne spojivový roztok, drevotriesková zmes je vložená za stáleho miešania do spojivového roztoku, všetko je premiešané a výsledná zmes je naliata do aplikačného miesta. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  First Point a.s.; Brněnská 4404/65a, 695 01 Hodonín; CZ 
(72)  Inventor(s)  Chlandová Gabriela, Mgr.; Jana Žižky 500, 517 24 Borohrádek; CZ;
Španiel Petr; Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí; CZ 
(74)  Attorney(s)  JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.; Panenská 5, 811 03 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 28.04.2021 08/2021 BA9A
 
PP 124-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 124-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 16.10.2019 Type Delivered
1a Patentové nároky 16.10.2019 Type Delivered
1b Doklad o práve prednosti 16.10.2019 Type Delivered
1c Plná moc 16.10.2019 Type Delivered
1d Plná moc 16.10.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 21.10.2019 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 05.11.2019 Type Sent document
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 03.12.2019 Type Payment
5 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 09.01.2020 Type Sent document
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.03.2020 Type Delivered
7 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 20.03.2020 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 24.05.2020 Type Delivered
8a Opis 24.05.2020 Type Delivered
9 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 24.05.2020 Type Delivered
10 pokyn na zverejnenie PP 08.12.2020 Type Internal Letter
11 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 12.03.2021 Type Sent document
12 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 25.03.2021 Type Payment
PP 124-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku