Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 118-2017
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  118-2017 
(22)  Application Date  20.11.2017 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  04.06.2019 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  F17C 11/00   
(54)  Title  Metalhydridový zásobník s teplotným manažmentom využívajúcim princíp Peltierovho javu na medziuskladnenie vodíka 
(57)  Abstract  Metalhydridový zásobník s teplotným manažmentom využívajúci princíp Peltierovho javu na medziuskladnenie vodíka v tandemovom metalhydridovom kompresore s tepelným čerpadlom pozostáva z metalhydridového zásobníka (1), ktorý obsahuje metalhydridovú zliatinu vhodnú na absorpčné dočasné uloženie vodíka. Na metalhydridovom zásobníku (1) sú umiestnené Peltierové články (2), ktoré slúžia na reguláciu strednej teploty metalhydridovej zliatiny v metalhydridovom zásobníku (1) a sú súčasťou teplotného manažmentu. Prepólovaním jednosmerného napájacieho napätia na Peltierových článkoch (2) je možné prepínať režim ohrevu a režim chladenia metalhydridového zásobníka (1). Na odvod a prívod tepla z Peltierových článkov sú využité vodné chladiče (3), ktoré transportujú teplo z okolitého vzduchu/do okolitého vzduchu a sú taktiež súčasťou teplotného manažmentu. Metalhydridový zásobník (1) s teplotným manažmentom, tvoreným Peltierovými článkami (2) a vodnými chladičmi (3), slúži na dočasné uskladnenie vodíka pri prechodových javoch ohrevu a chladenia metalhydridového zásobníka (16) a metalhydridového zásobníka (17), ktoré sú tandemovo usporiadané a sú súčasťou metalhydridového kompresora s tepelným čerpadlom (18). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Inventor(s)  Brestovič Tomáš, doc. Ing., PhD.; Ličartovce 111, 082 03 Lemešany; SK;
Jasminská Natália, doc. Ing., PhD.; Park duklianskych obetí 3, 040 01 Košice 1; SK;
Lázár Marián, doc. Ing., PhD.; Obchodná 166/52, 078 01 Sečovce; SK;
Saksl Karel, Ing., DrSc.; Atletická 22, 040 01 Košice 1; SK;
Čarnogurská Mária, prof. Ing., CSc.; Ovručská 7, 040 22 Košice 22; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zamietnutá prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.06.2019 06/2019 BA9A
2 Zamietnuté patentové prihlášky 14.04.2021 07/2021 FC9A
 
PP 118-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 118-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 20.11.2017 Type Delivered
1a Anotácia 20.11.2017 Type Delivered
1b Obrázok k anotácii 20.11.2017 Type Delivered
1c Opis 20.11.2017 Type Delivered
1d Patentové nároky 20.11.2017 Type Delivered
1e Výkresy 20.11.2017 Type Delivered
1f Príloha inde neuvedená 20.11.2017 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 22.11.2017 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 04.12.2017 Type Payment
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.12.2017 Type Payment
5 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 21.12.2017 Type Delivered
5a Plná moc 21.12.2017 Type Delivered
5b Oznámenie k poplatkom 21.12.2017 Type Delivered
6 záznam o vykonaní predbežného prieskum 03.01.2018 Type Internal Letter
7 správa o rešerši 10.07.2018 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 11.07.2018 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 11.07.2018 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie PP s rešeršou 04.03.2019 Type Internal Letter
11 Urgencia 24.06.2020 Type Delivered
12 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 03.07.2020 Type Sent document
13 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 07.09.2020 Type Delivered
13a Sprievodný list 07.09.2020 Type Delivered
14 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 08.09.2020 Type Sent document
15 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.11.2020 Type Delivered
15a Sprievodný list 10.11.2020 Type Delivered
16 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 13.11.2020 Type Sent document
17 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 16.11.2020 Type Payment
18 rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 27.01.2021 Type Sent document
PP 118-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku