Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 118-2017
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  118-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.11.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.06.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F17C 11/00   
(54)  Názov  Metalhydridový zásobník s teplotným manažmentom využívajúcim princíp Peltierovho javu na medziuskladnenie vodíka 
(57)  Anotácia  Metalhydridový zásobník s teplotným manažmentom využívajúci princíp Peltierovho javu na medziuskladnenie vodíka v tandemovom metalhydridovom kompresore s tepelným čerpadlom pozostáva z metalhydridového zásobníka (1), ktorý obsahuje metalhydridovú zliatinu vhodnú na absorpčné dočasné uloženie vodíka. Na metalhydridovom zásobníku (1) sú umiestnené Peltierové články (2), ktoré slúžia na reguláciu strednej teploty metalhydridovej zliatiny v metalhydridovom zásobníku (1) a sú súčasťou teplotného manažmentu. Prepólovaním jednosmerného napájacieho napätia na Peltierových článkoch (2) je možné prepínať režim ohrevu a režim chladenia metalhydridového zásobníka (1). Na odvod a prívod tepla z Peltierových článkov sú využité vodné chladiče (3), ktoré transportujú teplo z okolitého vzduchu/do okolitého vzduchu a sú taktiež súčasťou teplotného manažmentu. Metalhydridový zásobník (1) s teplotným manažmentom, tvoreným Peltierovými článkami (2) a vodnými chladičmi (3), slúži na dočasné uskladnenie vodíka pri prechodových javoch ohrevu a chladenia metalhydridového zásobníka (16) a metalhydridového zásobníka (17), ktoré sú tandemovo usporiadané a sú súčasťou metalhydridového kompresora s tepelným čerpadlom (18). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Brestovič Tomáš, doc. Ing., PhD.; Ličartovce 111, 082 03 Lemešany; SK;
Jasminská Natália, doc. Ing., PhD.; Park duklianskych obetí 3, 040 01 Košice 1; SK;
Lázár Marián, doc. Ing., PhD.; Obchodná 166/52, 078 01 Sečovce; SK;
Saksl Karel, Ing., DrSc.; Atletická 22, 040 01 Košice 1; SK;
Čarnogurská Mária, prof. Ing., CSc.; Ovručská 7, 040 22 Košice 22; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 04.06.2019 06/2019 BA9A
2 Zamietnuté patentové prihlášky 14.04.2021 07/2021 FC9A
 
PP 118-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 118-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 20.11.2017 Typ Doručené
1a Anotácia 20.11.2017 Typ Doručené
1b Obrázok k anotácii 20.11.2017 Typ Doručené
1c Opis 20.11.2017 Typ Doručené
1d Patentové nároky 20.11.2017 Typ Doručené
1e Výkresy 20.11.2017 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 20.11.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 22.11.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 04.12.2017 Typ Platba
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.12.2017 Typ Platba
5 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 21.12.2017 Typ Doručené
5a Plná moc 21.12.2017 Typ Doručené
5b Oznámenie k poplatkom 21.12.2017 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní predbežného prieskum 03.01.2018 Typ Interné listy
7 správa o rešerši 10.07.2018 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 11.07.2018 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 11.07.2018 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PP s rešeršou 04.03.2019 Typ Interné listy
11 Urgencia 24.06.2020 Typ Doručené
12 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 03.07.2020 Typ Odoslané
13 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 07.09.2020 Typ Doručené
13a Sprievodný list 07.09.2020 Typ Doručené
14 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 08.09.2020 Typ Odoslané
15 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.11.2020 Typ Doručené
15a Sprievodný list 10.11.2020 Typ Doručené
16 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 13.11.2020 Typ Odoslané
17 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 16.11.2020 Typ Platba
18 rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 27.01.2021 Typ Odoslané
PP 118-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku