Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 111-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  111-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.10.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 17/00   
(54)  Názov  Spôsob hodnotenia korozívnej odolnosti impregnantov 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VUKI a.s.; Rybničná 38, 831 07 Bratislava-Vajnory; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sulová Janka, Ing.; Súmračná 4, 821 02 Bratislava-Ružinov; SK;
Ďuračka Miroslav, Ing.; Poľná 448, 900 83 Čataj; SK;
Kozáková Alena; Znievska 15, 851 06 Bratislava-Petržalka; SK;
Kocúrová Katarína; Čerešňová 1455/3A, 900 25 Chorvátsky Grob; SK;
Šištík Michal; 1. mája 883/33, 020 01 Púchov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Gajdošíková; Ambroseho 5, 851 02 Bratislava-Petržalka; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 111-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 111-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 14.10.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 14.10.2019 Typ Doručené
1b Opis 14.10.2019 Typ Doručené
1c Patentové nároky 14.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.10.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 30.10.2019 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 06.11.2019 Typ Platba
5 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 07.02.2020 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.04.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 09.04.2020 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 14.06.2020 Typ Doručené
7a Sprievodný list 14.06.2020 Typ Doručené
7b Opis 14.06.2020 Typ Doručené
PP 111-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku