Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 110-2000
(11)  Číslo patentu  283742 
(21)  Číslo prihlášky  110-2000 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.01.2000 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  02.12.2003 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  06.08.2001 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  01.12.2003 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F01B 3/00  F02B 75/26   
(54)  Názov  Mechanizmus piestového stroja 
(57)  Anotácia  Piestový stroj, pri ktorom je kľukový mechanizmus, resp. so šikmou doskou, resp. prevodové zariadenie na princípe prevodovky s nutačným kolesom nahradené kolísavou nerotujúcou doskou, kde na doske (8) otočne uloženej na hriadeli (1) je nepohyblivo uložený ozubený veniec (9), ktorý je v trvalom zábere so základným ozubeným vencom (6) uloženým nepohyblivo v skrini (5), pričom sú tieto ozubenia identické. Spojenie dosky (8) s piestmi (13) je realizované prostredníctvom ojníc (11), uložených obojstranne v piestových guľových kĺboch (10) a doskových guľových kĺboch (12). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita; Moyzesova 20, 010 01 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Fitz Pavel, Ing., PhD.; Hlinská 32, 010 01 Žilina; SK;
Isteník Rastislav, doc. Ing., PhD.; Porúbka 156, 010 07 Žilina; SK;
Kukuča Pavol, prof. Ing., PhD.; Daniela Dlabača 2, 010 00 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu  26.01.2013 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  26.01.2013 
   Maximálna platnosť do  26.01.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 06.08.2001 08/2001 BA9A
2 Udelené patenty 02.12.2003 12/2003 FG4A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.10.2013 10/2013 MM4A
 
PP 110-2000
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 07.11.2003 5 5 000,00 SKK
2 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 22.12.2004 6 1 900,00 SKK
3 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 13.01.2006 7 2 100,00 SKK
4 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 06.02.2007 8 2 700,00 SKK
5 30 doplatok za udržiavanie platnosti patentu 17.07.2007 8 2 700,00 SKK
6 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 16.01.2008 9 3 500,00 SKK
7 30 doplatok za udržiavanie platnosti patentu 19.02.2008 9 1 500,00 SKK
8 30 doplatok za udržiavanie platnosti patentu 17.07.2008 9 5 000,00 SKK
9 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 13.01.2009 10 199,00 EUR
10 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 19.01.2010 11 232,00 EUR
11 23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 20.01.2011 12 265,50 EUR
12 60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 25.01.2012 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 110-2000
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 26.01.2000 Typ Doručené
2 Podklady v pôvodnom jazyku 26.01.2000 Typ Doručené
3 Opis 26.01.2000 Typ Doručené
4 Patentové nároky 26.01.2000 Typ Doručené
5 Výkresy 26.01.2000 Typ Doručené
6 Anotácia 26.01.2000 Typ Doručené
7 Obrázok k anotácii 26.01.2000 Typ Doručené
8 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 10.02.2000 Typ Platba
9 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 19.06.2000 Typ Doručené
10 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 06.07.2000 Typ Platba
11 pokyn na zverejnenie PP 02.05.2001 Typ Interné listy
12 správa o rešerši 18.12.2001 Typ Interné listy
13 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 10.01.2002 Typ Odoslané
14 všeobecný referátnik 23.01.2002 Typ Odoslané
15 všeobecný referátnik 27.02.2002 Typ Odoslané
16 Žiadosť inde neuvedená 27.02.2002 Typ Doručené
17 Preprac. podklady - sprievodný list 11.03.2002 Typ Doručené
17a Opis 11.03.2002 Typ Doručené
17b Patentové nároky 11.03.2002 Typ Doručené
17c Anotácia 11.03.2002 Typ Doručené
17d Obrázok k anotácii 11.03.2002 Typ Doručené
17d Výkresy 11.03.2002 Typ Doručené
18 pokyn na udelenie 13.05.2003 Typ Interné listy
19 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 10.09.2003 Typ Odoslané
20 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 15.10.2003 Typ Platba
21 rozhodnutie o udelení patentu 24.10.2003 Typ Odoslané
22 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 09.01.2004 Typ Odoslané
23 výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie P v platnosti 13.02.2007 Typ Odoslané
24 výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie P v platnosti 23.01.2008 Typ Odoslané
25 výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie P v platnosti 21.02.2008 Typ Odoslané
PP 110-2000
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku