Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 11-2007
(11)  Patent Number  287679 
(21)  Application Number  11-2007 
(22)  Application Date  11.01.2007 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  06.05.2011 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  05.08.2008 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  26.04.2011 
(51)  International Patent Classification  H04N 7/173  H04N 7/16  H04N 7/10  H04N 5/44   
(54)  Title  Zapojenie koncovej užívateľskej skrinky interaktívneho televízneho káblového rozvodu 
(57)  Abstract  Koncová užívateľská skrinka interaktívneho televízneho kábelového rozvodu je určená na interaktívnu komunikáciu anológových televíznych prijímačov v analógových interaktívnych televíznych kábelových rozvodoch a pracuje tak, že televízny signál prichádzajúci z bloku rozvodu interaktívnej káblovej televízie (1) prechádza cez blok pásmového priepustu televíznych programov (14) do bloku zlučovača (15) a do bloku televízneho prijímača (16). Taktiež televízny signál prichádzajúci z bloku rozvodu interaktívnej káblovej televízie (1) prechádza cez blok selektívneho pásmového priepustu na video na objednávku (13) do bloku zlučovača (15). Dáta z dátového kanála bloku rozvodu interaktívnej kábelovej televízie (1) prichádzajú do bloku obojsmernej výhybky (3) a do bloku modemu interaktívneho televízneho kábelového rozvodu (8), ďalej do bloku komunikačného adaptéra (7) a do bloku systémovej zbernice (4). Sú zobrazené v bloku televízneho prijímača (16) alebo bloku televízneho monitora (19). Cez blok diaľkového ovládania (10) sa vyberie príslušná akcia z ponúkaného menu. Celá činnosť je riadená blokom riadenia (5). Skrinka umožňuje v bloku voliteľných medzistykov (6) rôzne spôsoby pripojenia a cez blok voliteľných prídavných zariadení (9) pripojenie prídavných zariadení tak, že sa správa ako personálny počítač. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Inventor(s)  Hottmar Vladimír, doc. Ing., PhD.; Nanterská 1682/7/31, 010 08 Žilina 8; SK;
Schwartz Ladislav, doc. Ing. PhD.; Rajecká cesta 5, 010 01 Žilina; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent  11.01.2014 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until  11.01.2014 
   Patent in Force maximum until  11.01.2027 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Nezaplatením udrž. poplatku (PP) 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.08.2008 08/2008 BA9A
2 Udelené patenty 06.05.2011 05/2011 FG4A
3 Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 03.10.2014 10/2014 MM4A
 
PP 11-2007
S/N Fee Title Date Year Fee
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 18.05.2011 5 248,00 EUR
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 22.12.2011 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 27.12.2012 7 132,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 11-2007
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 11.01.2007 Type Delivered
1a Opis 11.01.2007 Type Delivered
1b Patentové nároky 11.01.2007 Type Delivered
1c Anotácia 11.01.2007 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 11.01.2007 Type Delivered
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 24.01.2007 Type Payment
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 15.01.2008 Type Delivered
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 17.01.2008 Type Payment
5 pokyn na zverejnenie PP 24.06.2008 Type Internal Letter
6 správa o rešerši 10.12.2010 Type Internal Letter
7 záznam o vykonaní úplného prieskumu 10.12.2010 Type Internal Letter
8 pokyn na udelenie 10.12.2010 Type Internal Letter
9 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 31.01.2011 Type Sent document
10 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 28.02.2011 Type Payment
11 rozhodnutie o udelení patentu 22.03.2011 Type Sent document
12 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 26.04.2011 Type Sent document
PP 11-2007
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku