Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 107-2020
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  107-2020 
(22)  Application Date  02.10.2020 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date   
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  A61L 2/00   
(54)  Title  DEZINFEKČNÁ RAMPA 
(57)  Abstract   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Bukoven Marian, Ing.; Segnáre 17, 841 03 Bratislava-Lamač; SK;
Tkáč Róbert; Trnavská cesta 58, 821 02 Bratislava-Ružinov; SK 
(72)  Inventor(s)  Bukoven Marian, Ing.; Segnáre 17, 841 03 Bratislava-Lamač; SK;
Tkáč Róbert; Trnavská cesta 58, 821 02 Bratislava-Ružinov; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zastavené konanie 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application   
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
PP 107-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 107-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 02.10.2020 Type Delivered
1a Opis 02.10.2020 Type Delivered
1b Patentové nároky 02.10.2020 Type Delivered
1c Výkresy 02.10.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 05.10.2020 Type Delivered
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 08.10.2020 Type Payment
4 výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie 09.10.2020 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 13.10.2020 Type Delivered
6 Vyžiadanie poplatku/doplatku za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 14.10.2020 Type Sent document
7 Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 16.10.2020 Type Payment
8 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 28.10.2020 Type Sent document
9 rozhodnutie o zastavení konania - § 40 ods. 3 22.01.2021 Type Sent document
PP 107-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku