Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 107-2020
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  107-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61L 2/00   
(54)  Názov  DEZINFEKČNÁ RAMPA 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bukoven Marian, Ing.; Segnáre 17, 841 03 Bratislava-Lamač; SK;
Tkáč Róbert; Trnavská cesta 58, 821 02 Bratislava-Ružinov; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bukoven Marian, Ing.; Segnáre 17, 841 03 Bratislava-Lamač; SK;
Tkáč Róbert; Trnavská cesta 58, 821 02 Bratislava-Ružinov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 107-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 107-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 02.10.2020 Typ Doručené
1a Opis 02.10.2020 Typ Doručené
1b Patentové nároky 02.10.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 02.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 05.10.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 08.10.2020 Typ Platba
4 výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie 09.10.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 13.10.2020 Typ Doručené
6 Vyžiadanie poplatku/doplatku za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 14.10.2020 Typ Odoslané
7 Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 16.10.2020 Typ Platba
8 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 28.10.2020 Typ Odoslané
9 rozhodnutie o zastavení konania - § 40 ods. 3 22.01.2021 Typ Odoslané
PP 107-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku