Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 107-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  107-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.09.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.04.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60B 15/18  B60C 27/04  B60C 11/00   
(54)  Názov  Špeciálne záchranárske motorové vozidlo 
(57)  Anotácia  Špeciálne záchranárske motorové vozidlo (1) obsahuje predné hnacie kolesá (2) a zadné hnacie kolesá (3), ktoré sú naplnené vzduchom a vybavené oceľovými výstupkami (4). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sága Milan, prof. Dr. Ing.; Karpatská 8402/9A, 010 08 Žilina 8; SK;
Kuric Ivan, prof. Dr. Ing.; J. Goliána 2, 036 01 Martin; SK;
Božek Pavol, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.; Podhájska 142, 919 42 Voderady; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.04.2020 4/2020 BA9A
2 Zamietnuté patentové prihlášky 24.11.2022 22/2022 FC9A
 
PP 107-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 31.10.2018 60,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.09.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 107-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 107-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 27.09.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 27.09.2018 Typ Doručené
Opis 27.09.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 27.09.2018 Typ Doručené
Výkresy 27.09.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.09.2018 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 17.10.2018 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 02.11.2018 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 10.01.2020 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 10.01.2020 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 14.09.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 14.09.2021 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 23.09.2021 Typ Platba
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 13.05.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 07.09.2022 Typ Odoslané
PP 107-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku