Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 105-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  105-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.10.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F03B 13/00   
(54)  Názov  Schlosmotor 1 - zariadenie na získavanie energie 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Schlosárik Ján, Ing.; Nitr. Blatnica č. 485, 956 05 Nitrianska Blatnica; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Schlosárik Ján, Ing.; Nitr. Blatnica č. 485, 956 05 Nitrianska Blatnica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 105-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 105-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 02.10.2019 Typ Doručené
1a Opis 02.10.2019 Typ Doručené
1b Patentové nároky 02.10.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 02.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.10.2019 Typ Doručené
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.10.2019 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 11.09.2020 Typ Doručené
4a Výkresy 11.09.2020 Typ Doručené
5 správa o predbežnom prieskume - vecné chyby 27.10.2020 Typ Odoslané
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.12.2020 Typ Doručené
8 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 11.12.2020 Typ Odoslané
9 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.02.2021 Typ Doručené
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 03.03.2021 Typ Doručené
11 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 04.03.2021 Typ Odoslané
12 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.03.2021 Typ Platba
13 rozhodnutie o zamietnutí - § 40 ods. 4 06.05.2021 Typ Odoslané
PP 105-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku