Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 103-2016
(11)  Číslo patentu  288854 
(21)  Číslo prihlášky  103-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.12.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.07.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  08.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61D 1/00  B61D 37/00  A47K 3/02  A63B 71/04   
(54)  Názov  Multifunkčný vagón 
(57)  Anotácia  V interiéri multifunkčného vagóna je pri obslužnom zariadení (2) umiestnená prezliekareň (3) a osadený aspoň jeden stroj na posilňovanie a/alebo rehabilitačný trenažér (1), pri prezliekarni (3) je osadený malý kúpací bazén alebo vaňa (5) a aspoň jedna vnútorná sprcha (6), za ktorou je umiestnené masážne oddelenie (7) a toaleta (9) s umývadlom, medzi ktorými je umiestnené aspoň jedno konferenčné oddelenie (8). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bukva Martin; Zvolenská 18, 036 01 Martin; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bukva Martin; Zvolenská 18, 036 01 Martin; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  02.12.2021 
   Maximálna platnosť do  02.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.07.2018 07/2018 BA9A
2 Udelené patenty 12.05.2021 09/2021 FG4A
 
PP 103-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 29.06.2021 5 99,50 EUR
2 30 doplatok za udržiavanie platnosti patentu 15.07.2021 148,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 103-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 02.12.2016 Typ Doručené
1a Opis 02.12.2016 Typ Doručené
1b Patentové nároky 02.12.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 02.12.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 13.12.2016 Typ Odoslané
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 14.12.2016 Typ Platba
4 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 02.03.2017 Typ Odoslané
5 záznam o rokovaní 24.04.2017 Typ Interné listy
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.04.2017 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 14.06.2017 Typ Doručené
7a Opis 14.06.2017 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 03.07.2017 Typ Doručené
8a Opis 03.07.2017 Typ Doručené
8b Patentové nároky 03.07.2017 Typ Doručené
8c Anotácia 03.07.2017 Typ Doručené
8d Výkresy 03.07.2017 Typ Doručené
9 Odpoveď na správu úradu 10.07.2017 Typ Doručené
9a Opis 10.07.2017 Typ Doručené
9b Patentové nároky 10.07.2017 Typ Doručené
9c Anotácia 10.07.2017 Typ Doručené
9d Výkresy 10.07.2017 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní predbežného prieskum 11.10.2017 Typ Interné listy
11 pokyn na zverejnenie PP 26.03.2018 Typ Interné listy
12 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 22.11.2019 Typ Platba
13 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 22.11.2019 Typ Doručené
13a Oznámenie k poplatkom 22.11.2019 Typ Doručené
15 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 26.06.2020 Typ Odoslané
16 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.09.2020 Typ Doručené
17 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 08.09.2020 Typ Odoslané
18 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 01.10.2020 Typ Platba
19 Odpoveď na správu úradu 22.10.2020 Typ Doručené
19a Opis 22.10.2020 Typ Doručené
19b Patentové nároky 22.10.2020 Typ Doručené
20 Žiadosť o vrátenie poplatku 04.11.2020 Typ Doručené
21 Žiadosť o vrátenie poplatku 22.12.2020 Typ Doručené
22 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 14.01.2021 Typ Odoslané
23 vnútrospisový list 21.01.2021 Typ Interné listy
24 pokyn na udelenie 26.01.2021 Typ Interné listy
25 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 22.02.2021 Typ Odoslané
26 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 02.03.2021 Typ Platba
27 rozhodnutie o udelení patentu 04.03.2021 Typ Odoslané
28 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 10.05.2021 Typ Odoslané
29 výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie P v platnosti 01.07.2021 Typ Odoslané
PP 103-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku