Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 101-2019
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  101-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.09.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 13/00   
(54)  Názov  Systém a spôsob adaptívneho doručovania všesmerového videa 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK;
Dublin City University; Collins Avenue, Glasnevin, 9 Dublin; IE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Polakovič Adam, Mgr.; Mečíkova 34, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves; SK;
Rozinaj Gregor, prof. Ing., PhD.; Bajzova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK;
Vargic Radoslav, Ing., PhD.; Majerníkova 1a, 841 05 Bratislava-Karlova Ves; SK;
Muntean Gabriel-Miro, Dr. Assoc. Prof.; 24 Oak Court, Royal Oak, Santry, D09 K6V6 Dublin; IE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 101-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 101-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 09.09.2019 Typ Doručené
1a Opis 09.09.2019 Typ Doručené
1b Patentové nároky 09.09.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 09.09.2019 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 09.09.2019 Typ Doručené
1e Plná moc 09.09.2019 Typ Doručené
1f Generálna plná moc 09.09.2019 Typ Doručené
1g Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.09.2019 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.09.2019 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 10.09.2019 Typ Doručené
4 výzva na doplnenie identifikátora osoby 12.09.2019 Typ Odoslané
5 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 12.09.2019 Typ Doručené
5a Sprievodný list 12.09.2019 Typ Doručené
6 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 23.09.2019 Typ Platba
7 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 23.09.2019 Typ Platba
8 Odpoveď na správu úradu 20.09.2019 Typ Doručené
8a Sprievodný list 20.09.2019 Typ Doručené
9 výzva na predloženie plnej moci 21.10.2019 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 14.11.2019 Typ Doručené
10a Sprievodný list 14.11.2019 Typ Doručené
10b Plná moc 14.11.2019 Typ Doručené
11 záznam o vykonaní predbežného prieskum 17.01.2020 Typ Interné listy
12 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
12a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
13 Výpoveď plnej moci 02.03.2020 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 05.03.2020 Typ Odoslané
PP 101-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 04.03.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku