Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 100-2022
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  100-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.03.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  WO/2020/185843 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.03.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08G 18/00  C08G 77/00  C08J 9/00  C08K 5/00  C08G 101/00   
(54)  Názov  Dvojzložková polyuretánová alebo polyizokyanurátová nízkotlaková sprejová penová zlúčenina obsahujúca plynné rozpínavé činidlo obsahujúce stlačený oxid uhličitý 
(57)  Anotácia   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DDP SPECIALITY ELECTRONIC MATERIALS US, INC.; 400 Arcola Road, Collegeville, Pensylvania 19426; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  THOMAS Megan, Marie; 4002 Sudbury Ct., Midland, Michigan 48642; US;
KOH Kyoung Moo; 6116 Londonberrie Ct., Midland, Michigan 48640; US;
RICKARD Mark, Alan; 2781 N. Cedaridge Dr., Midland, Michigan 48642; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.; Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2020/022007 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO/2020/185843 
   Stav  v konaní 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška   
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie   
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PP 100-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie patentovej prihlášky 09.10.2022 30,00 EUR
39 Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 26.10.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 100-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 100-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 06.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.10.2022 Typ Doručené
Patentové nároky 06.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 06.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 06.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.10.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 18.10.2022 Typ Doručené
Opis 18.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.10.2022 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za podanie žiadosti o uvedenie PP do predošlého stavu 25.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zamietnutí žiadosti o uvedenie do predošlého stavu 21.11.2022 Typ Odoslané
Podanie inde neuvedené 12.12.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 12.12.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 12.12.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.12.2022 Typ Doručené
oznámenie o zamietnutí žiadosti o uvedenie do predošlého stavu 06.03.2023 Typ Odoslané
PP 100-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku