Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 100-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  100-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.09.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.04.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60J 7/00  B65D 90/64  B65D 51/00   
(54)  Názov  Automatizovaný kompaktný zakrývací systém kontajnera na tekutiny 
(57)  Anotácia  Automatizovaný kompaktný zakrývací systém kontajnera na tekutiny pozostáva z prvej nosnej rámovej konštrukcie (2) s komorovou alebo plnou polykarbonátovou výplňou (4) a druhej nosnej rámovej konštrukcie (3) s komorovou alebo plnou polykarbonátovou výplňou (4). Dolná strana prvej nosnej rámovej konštrukcie (2) je ukotvená v kotviacich kĺboch (6) a dolná strana druhej nosnej rámovej konštrukcie (3) je vybavená nosnými kolesami (8). Horná strana prvej nosnej rámovej konštrukcie (2) a horná strana druhej nosnej rámovej konštrukcie (3) sú spolu roztvárateľne spojené roztváracími kĺbmi (9) a rozpínacími pružnými elementmi (10). Prvá nosná rámová konštrukcia (2) má zabudovanú priečku (5) spriahnutú lanom (7) zavedeným ku kladke. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, Žilina 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zajačko Ivan, Ing., PhD.; Nešporova 2237/7, 010 01 Žilina 1; SK;
Kuric Ivan, prof. Ing. Dr.; J. Goliána 2, 036 01 Martin 1; SK;
Božek Pavol, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.; Podhájska 142, 919 42 Voderady; SK;
Ságová Zuzana, Ing., PhD.; Karpatská 8402/9A, 010 08 Žilina 8; SK;
Ungureanu Miorita, doc. Ing.; Dragos Voda no. 17, 435 100 Baia Sprie; RO 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.04.2020 4/2020 BA9A
 
PP 100-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 10.10.2018 60,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.09.2021 58,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 23.05.2022 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 100-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 100-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 13.09.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 13.09.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 13.09.2018 Typ Doručené
Opis 13.09.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 13.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 13.09.2018 Typ Doručené
Výkresy 13.09.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.09.2018 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 02.10.2018 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 11.10.2018 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 10.01.2020 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 10.01.2020 Typ Interné listy
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 05.03.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 06.09.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 06.09.2021 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 14.09.2021 Typ Platba
správa o rešerši 25.04.2022 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 27.04.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 21.06.2022 Typ Odoslané
PP 100-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 04.03.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku