Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 10-2021
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  10-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.09.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018000008738 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.09.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  26.05.2021 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23L 7/117  A23L 7/13  A23L 7/135  A23L 7/161  A23L 7/17  A23L 19/00  A23L 19/12  A23L 19/18   
(54)  Názov  Snack a spôsob jeho výroby 
(57)  Anotácia  Snack typu zemiakového lupienku zahŕňa aspoň jeden škrobový materiál a makročastice aspoň jedného rastlinného materiálu, výhodne vybraného zo zeleniny a ovocia, pričom aspoň časť uvedených makročastíc je viditeľná voľným okom, makročastice sú dispergované v uvedenom škrobovom materiáli, kde škrobový materiál je želatinizovaný a veľkosť aspoň časti uvedených makročastíc je väčšia než 2 mm. Spôsob výroby snacku zahŕňa prípravu zmesi, želatinizáciu, sušenie želatinizovaného produktu, expanziu, vyprážanie alebo opekanie sušeného výrobku. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ENJOY CHIPS SE; Truhlářská 1106/9, 110 00 Nové Město, Praha 1; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GIROLIMETTO Italo; Viale Borromeo 7/1, 350 14 Fontaniva (PD); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2019/057936 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2020/058911 
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 26.05.2021 10/2021 BA9A
 
PP 10-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 24.02.2021 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 10-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 10-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 17.02.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 17.02.2021 Typ Doručené
Opis 17.02.2021 Typ Doručené
Plná moc 17.02.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 17.02.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.02.2021 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 26.02.2021 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 01.03.2021 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PP 06.05.2021 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 06.05.2021 Typ Doručené
Opis 06.05.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 06.05.2021 Typ Doručené
PP 10-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku