Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 990-2002
(111)  Trademark Number  203432 
(151)  Registration Date  03.07.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  09.04.2012 
(210)  Application Number  990-2002 
(220)  Application Date  09.04.2002 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  01.04.2003 
(450)  Publication of Registration Date  07.10.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  29, 35 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Trvanlivý tepelne neopracovaný mäsový výrobok.
35 - Odborné obchodné poradenstvo s uvedenými výrobkami, podpora predaja pre tretie osoby s uvedenými výrobkami, sprostredkovanie obchodu s uvedenými výrobkami. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Latorica saláma 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  MECOM GROUP s. r. o.; Poľná 4, 066 01 Humenné; SK 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, Bratislava-Nové Mesto 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  09.04.2022 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  09.04.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.04.2003 4/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.10.2003 10/2003 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.03.2004 3/2004 PC3M
4 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 05.05.2005 5/2005 QB3M
5 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 05.09.2008 9/2008 QC3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.09.2008 9/2008 TC3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.09.2008 9/2008 TC3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.09.2008 9/2008 PC3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.09.2008 9/2008 PD3M
10 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.10.2009 10/2009 PC3M
11 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 04.10.2011 10/2011 PE3M
12 Obnovené ochranné známky 04.06.2012 6/2012 ND3M
13 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
 
  Licence Holder(s) 
S/N Title Kind Effectiveness from Status
  • 35906848 1 MECOM, a. s. Humenné, potravinársky agrokombinát nevýlučná 14.03.2005 neplatná
 
POZ 990-2002
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.04.2002 3 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.12.2003 600,00 SKK
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 24.02.2005 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.06.2008 800,00 SKK
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 06.06.2008 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.06.2008 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.06.2008 200,00 SKK
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 21.07.2008 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2009 26,50 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.07.2011 16,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.03.2012 132,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 990-2002
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 09.04.2002 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.04.2002 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.04.2002 Type Payment
výsledok rešerše 23.01.2003 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 29.01.2003 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.07.2003 Type Sent document
Doklad o prevode 15.12.2003 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.12.2003 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.12.2003 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 21.01.2004 Type Sent document
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 19.01.2005 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Licenčná zmluva 19.01.2005 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 18.02.2005 Type Sent document
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 28.02.2005 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 21.03.2005 Type Sent document
Plná moc 12.06.2008 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.06.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 13.06.2008 Type Delivered
Plná moc 13.06.2008 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 13.06.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 13.06.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.06.2008 Type Payment
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 16.06.2008 Type Payment
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.06.2008 Type Payment
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.06.2008 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.06.2008 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 17.07.2008 Type Sent document
Plná moc 22.07.2008 Type Delivered
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 22.07.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Zmluva 22.07.2008 Type Delivered
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 24.07.2008 Type Payment
Doplnenie materiálov 25.07.2008 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 28.07.2008 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 09.04.2009 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 09.04.2009 Type Delivered
Plná moc 09.04.2009 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.04.2009 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 27.05.2009 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 20.07.2009 Type Delivered
Doklad o prevode/prechode 20.07.2009 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 07.09.2009 Type Sent document
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 18.07.2011 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 18.07.2011 Type Delivered
Plná moc 18.07.2011 Type Delivered
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 21.07.2011 Type Payment
Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 09.08.2011 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2011 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.03.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 19.03.2012 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.03.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2012 Type Sent document
Výpoveď plnej moci 24.11.2014 Type Delivered
všeobecný referátnik 05.12.2014 Type Sent document
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 08.01.2015 Type Delivered
Plná moc 08.01.2015 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 24.02.2015 Type Sent document
Výpoveď plnej moci 07.01.2016 Type Delivered
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 08.01.2016 Type Delivered
Plná moc 08.01.2016 Type Delivered
Žiadosť o opravu 22.01.2016 Type Delivered
Žiadosť o opravu 22.01.2016 Type Delivered
všeobecný referátnik 22.02.2016 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 04.03.2016 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Type Delivered
Sprievodný list 28.01.2019 Type Delivered
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 13.08.2021 Type Delivered
POZ 990-2002
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 09.01.2004 MECOM INVESTMENT s. r. o. MECOM, a. s. Humenné, potravinársky agrokombinát
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.07.2008 MOF INVEST, s. r. o. MECOM INVESTMENT s. r. o.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.07.2008 MOF INVEST, s. r. o. MOF INVEST, s. r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 03.07.2008 Regina Ivan, Ing.
5 Prevod majiteľa 03.07.2008 MECOM, a. s. Humenné MOF INVEST, s. r. o.
6 Prevod majiteľa 28.08.2009 MECOM GROUP s. r. o. MECOM, a. s. Humenné
7 Zápis alebo zmena zástupcu 28.08.2009 Regina Ivan, Ing. Regina Ivan, Ing.
8 Zápis alebo zmena zástupcu 02.12.2014 Regina Ivan, Ing.
9 Zápis alebo zmena zástupcu 04.02.2015 Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
10 Zápis alebo zmena zástupcu 18.02.2016 Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
11 Zápis alebo zmena zástupcu 18.02.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku