Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 989-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  989-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.05.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Nealkoholické ovocné výťažky; pivo; ďumbierové pivo (zázvorové); nealkoholické ovocné nápoje; ovocné džúsy; vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); stolové vody; mušty; limonády; nealkoholický jablkový mušt.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; fakturácie; písanie reklamných textov; tvorba reklamných filmov; marketing; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
39 - Dovoz, doprava; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); distribúcia tovarov na dobierku; plnenie fliaš. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  09.01.09, 24.13.09, 25.07.08, 25.12.25, 25.05.99, 25.07.01, 27.05.03, 27.05.13, 27.05.15, 27.07.03, 24.17.09, 27.05.19, 29.01.01, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie