Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 980-2013
(111)  Trademark Number  236246 
(151)  Registration Date  13.12.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  980-2013 
(220)  Application Date  18.07.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.09.2013 
(450)  Publication of Registration Date  04.02.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  42 
(511)  List of Classified Goods and Services  42 - Archeologické expertízy; archeologický výskum. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  VIA MAGNA, s.r.o. 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  VIA MAGNA s.r.o.; Nábrežná 2, 038 61 Vrútky; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  18.07.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2013 9/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2014 2/2014 FG3M
 
POZ 980-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.06.2013 166,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 980-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.06.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.06.2013 Type Payment
všeobecný referátnik 04.07.2013 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 18.07.2013 Type Delivered
výsledok rešerše 23.07.2013 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 23.07.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 14.01.2014 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.11.2022 Type Delivered
POZ 980-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku