Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 977-2014
(111)  Číslo ochrannej známky  240184 
(151)  Dátum zápisu  15.07.2015 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  977-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.05.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.04.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 31, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Kozmetické prípravky, kozmetické krémy, kozmetické gély, telové mlieka, výrobky voňavkárske; parfumy; toaletné vody; éterické oleje; farby na vlasy; vlasové vody; zubné pasty; ústne vody;  prípravky na čistenie zubov;  ústne dezodoranty; dezodoranty (parfuméria); vlasové prípravky okrem prípravkov na lekárske použitie; mydlá; tekuté mydlá; prípravky z Aloe vera na prípravu kozmetických prípravkov.
05 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; vitamínové prípravky; minerálne výživové doplnky; prípravky obsahujúce stopové prvky; diétne a nutričné prípravky a liečivá; sirupy na farmaceutické použitie; výťažky z liečivých bylín a kombinované prípravky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných výťažkov; výživové potravinové doplnky obohatené vitamínmi alebo minerálmi, alebo stopovými prvkami; multivitamínové preparáty; multiminerálové preparáty; liečivé bylinné čaje; liečivé byliny; cukrovinky, pastilky, tabletky, tobolky, kapsuly, a žuvačky s liečivými prísadami; diétne látky upravené na lekárske účely; minerálne vody a diétne nápoje upravené na lekárske účely; diétne potraviny upravené na lekárske účely; výživové doplnky na lekárske účely; bielkovinové prípravky; balzamy, krémy a masti na lekárske účely; chemické prípravky na lekárske účely; liečivé oleje; tuky na lekárske účely; liečivé soli; tinktúry na lekárske účely; bylinné výťažky na lekárske použitie; vitamínové a minerálne výživové doplnky vo forme koncentrátov; proteínové koncentráty ako výživové doplnky k potravinám; droždie na farmaceutické účely; potravinové doplnky s liečebnými účinkami; výživové doplnky; proteínové výživové doplnky; výživové doplnky pre športovcov.
31 - Aloe vera (rastlina).
32 - Multivitamínové nealkoholické nápoje; prípravky z Aloe vera na prípravu nealkoholických nápojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.02.01, 26.13.99, 25.05.94, 27.05.12, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.24, 27.05.24, 26.07.01, 26.02.24, 27.05.15, 26.03.06, 29.01.04, 29.01.01, 29.01.06, 25.01.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  sivá, červená, modrá, zelená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC.; 255 Keele Str., Toronto, Ontario M6P-2K1; CA 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.05.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.04.2015 04/2015 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2015 09/2015 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
 
POZ 977-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 977-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.05.2014 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 27.05.2014 Typ Doručené
2 všeobecný referátnik 18.06.2014 Typ Odoslané
3 Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.06.2014 Typ Doručené
3a Vyjadrenie označenia 18.06.2014 Typ Doručené
3b Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.06.2014 Typ Doručené
3c Plná moc 18.06.2014 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 03.07.2014 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.08.2014 Typ Platba
6 výsledok rešerše 05.09.2014 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.09.2014 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 14.11.2014 Typ Doručené
8a Zoznam tovarov a služieb (SR) 14.11.2014 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.12.2014 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 23.02.2015 Typ Doručené
11 Odpoveď na správu úradu 24.02.2015 Typ Doručené
12 pokyn na zverejnenie POZ 02.03.2015 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 13.08.2015 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis prevodu 13.02.2021 Typ Doručené
14a Sprievodný list 13.02.2021 Typ Doručené
14b Plná moc 13.02.2021 Typ Doručené
15 vyžiadanie poplatku 03.03.2021 Typ Odoslané
16 Doplnenie materiálov 19.03.2021 Typ Doručené
16a Doklad o prevode 19.03.2021 Typ Doručené
17 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2021 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 14.04.2021 Typ Odoslané
POZ 977-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 14.04.2021 LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC. NOVA COAST INC.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 14.04.2021 Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku