Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 973-2002
(111)  Trademark Number  204291 
(151)  Registration Date  11.11.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  08.04.2012 
(210)  Application Number  973-2002 
(220)  Application Date  08.04.2002 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.08.2003 
(450)  Publication of Registration Date  03.02.2004 
(511)  International Classification of Goods and Services  03, 30 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Rozpustné plátky na osvieženie dychu.
30 - Cukrovinky vrátane žuvačiek, cukríkov a cukríkov s mätovou príchuťou. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  ICY BLAST 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  WM. WRIGLEY JR. COMPANY; 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611; US 
(740)  Attorney(s)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  08.04.2022 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  08.04.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2003 8/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2004 2/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 4/2012 ND3M
4 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 973-2002
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.04.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.02.2012 132,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 973-2002
S/N Item Name Date Type Document Payment
Plná moc 08.04.2002 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.04.2002 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.04.2002 Type Payment
výsledok rešerše 23.01.2003 Type Internal Letter
Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.03.2003 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 11.06.2003 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.12.2003 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.02.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 03.02.2012 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.02.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.08.2021 Type Delivered
POZ 973-2002
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku