Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 964-2002
(111)  Trademark Number  206106 
(151)  Registration Date  07.05.2004 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  08.04.2012 
(210)  Application Number  964-2002 
(220)  Application Date  08.04.2002 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.02.2004 
(450)  Publication of Registration Date  03.08.2004 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 12, 35 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Ochranné prilby na šport.
12 - Bicykle, časti a súčasti bicyklov, tašky na bicykle, pumpy, reťaze, rámy, riadidlá, sedadlá, poťahy na sedadlá, ozubené kolesá, súkolesia, pedále, zvončeky, brzdy, pneumatiky, ráfy a ostatné príslušenstvo k bicyklom zaradené do triedy 12.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi, reklamná a propagačná činnosť spojená s bicyklami a príslušenstvom k bicyklom, najmä reklamné materiály, ako sú letáky, plagáty, brožúry, prospekty, tlačivá, vzorky, návody, tričká, taštičky s náradím na bicykel, príručné taštičky na osobnú hygienu v súvislosti s použitím bicykla, reklamná činnosť prostredníctvom počítačovej komunikačnej siete, reklamná a propagačná činnosť prostredníctvom médií, prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete, obchodný alebo podnikateľský prieskum. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  PACKAWAY 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  PACKAWAY, s. r. o.; Novohorská 18, 831 06 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  08.04.2022 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  08.04.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.02.2004 2/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.08.2004 8/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.07.2012 7/2012 ND3M
4 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 964-2002
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.12.2001 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.04.2012 132,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 964-2002
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.04.2002 Type Delivered
Plná moc 22.04.2002 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.04.2002 Type Payment
výsledok rešerše 11.12.2002 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.06.2003 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 19.06.2003 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 15.07.2003 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.09.2003 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 14.11.2003 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 26.11.2003 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.05.2004 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.04.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.04.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2012 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.08.2021 Type Delivered
POZ 964-2002
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku