Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 962-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236327 
(151)  Dátum zápisu  16.12.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.06.2023 
(210)  Číslo prihlášky  962-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.06.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Prenájom bytov; finančné informácie; finančné poradenstvo; informácie o poistení; finančné konzultačné služby; oceňovanie, odhady nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; prenájom kancelárskych priestorov; realitné kancelárie.
37 - Utesňovanie budov; stavebníctvo; stavebný dozor. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.13, 26.11.02, 25.03.01, 26.11.22, 27.05.11, 27.05.19, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie