Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 962-2013
(111)  Trademark Number  236327 
(151)  Registration Date  16.12.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  03.06.2023 
(210)  Application Number  962-2013 
(220)  Application Date  03.06.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.09.2013 
(450)  Publication of Registration Date  04.02.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  36, 37 
(511)  List of Classified Goods and Services  36 - Prenájom bytov; finančné informácie; finančné poradenstvo; informácie o poistení; finančné konzultačné služby; oceňovanie, odhady nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; prenájom kancelárskych priestorov; realitné kancelárie.
37 - Utesňovanie budov; stavebníctvo; stavebný dozor. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.11.13, 26.11.02, 25.03.01, 26.11.22, 27.05.11, 27.05.19, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.04 
(540) Trademark