Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 959-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  959-2021 
(220)  Application Date  06.04.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  09.06.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 35, 39 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Počítačové databázy; elektronické databázy nahrané na počítačových médiách; elektronické časopisy; multimediálne informačné katalógy; programové vybavenie umožňujúce elektronické obchodovanie.
35 - Maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, veterinárnymi a sanitárnymi prípravkami a lekárskymi potrebami; maloobchodný predaj čistiacich predmetov; maloobchodný predaj čistiacich prípravkov; maloobchodný predaj hračiek; maloobchodný predaj jednorazových papierových výrobkov; maloobchodný predaj kovového tovaru; maloobchodný predaj kuchynských potrieb; maloobchodný predaj maliarskych farieb; maloobchodný predaj materiálov pre výtvarníkov; maloobchodný predaj obuvi; maloobchodný predaj odevov; maloobchodný predaj papierenského tovaru; maloobchodný predaj predmetov slúžiacich k hygiene ľudí; maloobchodný predaj školských pomôcok; maloobchodný predaj toaletných potrieb; maloobchodný predaj veterinárnych prípravkov; maloobchodný predaj výživových doplnkov; maloobchodný predaj zariadení do bytu; maloobchodné služby súvisiace s predajom predplatených debničiek s kozmetikou; maloobchodné služby s vonnými prípravkami; maloobchodné služby s domácimi elektrickými zariadeniami; maloobchodné služby s nábytkom; maloobchodné služby zásielkového predaja s kozmetickými prípravkami; on-line maloobchodné služby s odevmi; on-line maloobchodné služby s hračkami; on-line maloobchodné služby s kozmetikou a kozmetickými výrobkami; maloobchod alebo veľkoobchod s farmaceutickými, veterinárnymi a sanitárnymi prípravky a zdravotníckym materiálom; veľkoobchodný predaj čistiacich prípravkov; veľkoobchodný predaj čistiacich predmetov; veľkoobchodný predaj hračiek; veľkoobchodný predaj kovového tovaru; veľkoobchodný predaj materiálov pre výtvarníkov; sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodná propagácia; reklama; internetový marketing; poskytovanie zákazníckych informácií o produktoch prostredníctvom internetu; služby v oblasti uvádzania výrobkov na trh; distribúcia tovaru na reklamné účely; kancelárske služby týkajúce sa propagácie; reklamné, marketingové a propagačné služby; prenájom kancelárskeho vybavenia.
39 - Balenie a skladovanie tovaru; doprava a preprava; doprava a doručovanie tovaru; balenie tovaru; balenie prepravovaného tovaru; doručovacie služby. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  25.03.01, 27.05.03, 29.01.04, 27.05.10 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  LEONESS, s. r. o.; Žlkovce 116, 920 42 Žlkovce; SK 
(740)  Attorney(s)  Žižka Petr Mgr., Mgr. PETR ŽIŽKA, advokátní kancelář; Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň; CZ 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.06.2021 11/2021 BA3M
 
POZ 959-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 959-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.04.2021 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 06.04.2021 Type Delivered
1b Plná moc 06.04.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 08.04.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.04.2021 Type Payment
4 výsledok rešerše 28.04.2021 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 13.05.2021 Type Internal Letter
POZ 959-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku