Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 959-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  959-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačové databázy; elektronické databázy nahrané na počítačových médiách; elektronické časopisy; multimediálne informačné katalógy; programové vybavenie umožňujúce elektronické obchodovanie.
35 - Maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, veterinárnymi a sanitárnymi prípravkami a lekárskymi potrebami; maloobchodný predaj čistiacich predmetov; maloobchodný predaj čistiacich prípravkov; maloobchodný predaj hračiek; maloobchodný predaj jednorazových papierových výrobkov; maloobchodný predaj kovového tovaru; maloobchodný predaj kuchynských potrieb; maloobchodný predaj maliarskych farieb; maloobchodný predaj materiálov pre výtvarníkov; maloobchodný predaj obuvi; maloobchodný predaj odevov; maloobchodný predaj papierenského tovaru; maloobchodný predaj predmetov slúžiacich k hygiene ľudí; maloobchodný predaj školských pomôcok; maloobchodný predaj toaletných potrieb; maloobchodný predaj veterinárnych prípravkov; maloobchodný predaj výživových doplnkov; maloobchodný predaj zariadení do bytu; maloobchodné služby súvisiace s predajom predplatených debničiek s kozmetikou; maloobchodné služby s vonnými prípravkami; maloobchodné služby s domácimi elektrickými zariadeniami; maloobchodné služby s nábytkom; maloobchodné služby zásielkového predaja s kozmetickými prípravkami; on-line maloobchodné služby s odevmi; on-line maloobchodné služby s hračkami; on-line maloobchodné služby s kozmetikou a kozmetickými výrobkami; maloobchod alebo veľkoobchod s farmaceutickými, veterinárnymi a sanitárnymi prípravky a zdravotníckym materiálom; veľkoobchodný predaj čistiacich prípravkov; veľkoobchodný predaj čistiacich predmetov; veľkoobchodný predaj hračiek; veľkoobchodný predaj kovového tovaru; veľkoobchodný predaj materiálov pre výtvarníkov; sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodná propagácia; reklama; internetový marketing; poskytovanie zákazníckych informácií o produktoch prostredníctvom internetu; služby v oblasti uvádzania výrobkov na trh; distribúcia tovaru na reklamné účely; kancelárske služby týkajúce sa propagácie; reklamné, marketingové a propagačné služby; prenájom kancelárskeho vybavenia.
39 - Balenie a skladovanie tovaru; doprava a preprava; doprava a doručovanie tovaru; balenie tovaru; balenie prepravovaného tovaru; doručovacie služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 27.05.03, 29.01.04, 27.05.10 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LEONESS, s. r. o.; Žlkovce 116, 920 42 Žlkovce; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Žižka Petr Mgr., Mgr. PETR ŽIŽKA, advokátní kancelář; Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 959-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 959-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu 12.04.2021
Neznámy typ protokolu - bez názvu 28.04.2021
POZ 959-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku